Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Formulare utilizate în activitatea de asistenţă medicală

 1. Referat medical (înlocuiește avizul medical pentru comisia de expertiză)
 2. Adresa de înaintare referitoare la implementarea unor protocoale de specialitate de bună practică spre Consiliul Medical
 3. Angajament de confidenţialitate - doctor, asistent medical, statistician, registrator
 4. Bilet de învoire
 5. Bon de preluare bunuri de valoare şi obiecte personale
 6. Cerere CO
 7. Cerere tip informaţie pentru pacient/aparţinător - solicitare informaţii publice
 8. Consimţământ contenţie
 9. Consimţământul informat al pacientului
 10. Consimţământ informat anestezie pentru proceduri endoscopice
 11. Consimţământ pentru examen radiologic - pacient minor
 12. Consimţământ pentru examen CT
 13. Consimţământ pentru examen radiologic pacient de sex feminin de vârstă fertilă
 14. Consimţământ informat în vederea anesteziei
 15. Consimţământ informat acordul pacientului pentru chimioterapie
 16. Consimţământ pentru examenul radiologic al pacientului
 17. Declaraţie agresiune, accident auto, accident de muncă
 18. Declaraţie refuz tratament
 19. Drepturile și obligațiile pacientului
 20. Fişa de declarare a suspiciunii de infecţie HIV-SIDA
 21. Fişa medicală de transfer interclinic al pacientului critic
 22. Formular de consimţământ privind externarea la cerere
 23. Formularul de însoțire a probei recoltate de la cazul SUSPECT
 24. Formular de instruire şi participare a aparţinătorului la îngrijirea pacientului
 25. Macheta Program Operator
 26. MODEL RAPORT activitate şefi secţii
 27. Model de reclamaţie administrativă (răspuns negativ la cerere)
 28. Model de reclamaţie administrativă (nu s-a răspuns în termen legal la cerere)
 29. MODEL protocol de colaborare secţii
 30. MODEL TABEL PERSONAL PROGRAMARE CO 2017
 31. Formular Raport privind asistența medicală acordată în situații de urgență
 32. Fișa de evaluare a riscului infecțios la internare
 33. Raport de declarare evenimente adverse, santinela, near miss
 34. Raport privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă
 35. Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu - ANEXA 31 C 2018 - C.A.S. Buzău
 36. Referat de necesitate
 37. Notă control asistentă șefă/coordonatoare
 38. Proces-verbal de inspecție a stării de curățenie
 39. Declarație coplată

COMUNICAREA DATELOR ȘI DOCUMENTELOR MEDICALE PERSONALE

 1. Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale
 2. Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale
 3. Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale

EVALUARE RISC CĂDERE

 1. ANEXA 1 - Evaluare risc cădere pacienți ADULȚI
 2. ANEXA 2 - Evaluarea risc cădere PEDIATRIE
 3. ANEXA 3 - Medicamente și efectele secundare ale acestora cu privire la risc cădere + semn distinctiv

TRANSFUZII

 1. Consimţământ în vederea transfuziei;
  Fişa pacientului transfuzat;
  Monitorizarea transfuziei
 2. Bon cerere de transfuzie secţie

SPCIN

 1. Grafic curăţenie dezinfecţie SPCIN
 2. Grafic curăţenie frigider
 3. IGIENIZARE endoscop, videogastroscop
 4. IGIENIZARE laparoscop
 5. Plan de curăţenie şi dezinfecţie cărucior alimente
 6. Plan de curăţenie şi dezinfecţie cărucior lenjerie
 7. Plan de curăţenie şi dezinfecţie ustenstile oficii
 8. Program igienizare echipamente şi instalaţii
 9. Program de igienizare lift insalubru
 10. Program de igienizare lift salubru
 11. Termograma

PACIENŢI

 1. Obligaţiile pacientului
 2. Drepturile pacientului - în conformitate cu Legea nr.46 - 2003, privind drepturilor pacientului

DECEDAŢI

 1. Solicitare scutire necropsie
 2. Adresa de însoţire a decedatului în vederea predării către Serviciul de Anatomie Patologică

Chestionare

 1. Chestionar de satisfacţie a pacientului 2019
 2. Chestionar de satisfacţie al personalului SJU Buzău


10 - ADEVERINŢE

10.1 - Adeverinţă medicală
10.2 - Adeverinţă pentru asistenţa medicală de urgenţă

12 - AUTORIZAŢII

12.1 - Autorizaţii pentru eliberarea stupefiantelor

13 - AVIZE / ANGAJAMENTE

13.2 - Angajamente

14 - BILETE/ BONURI

14.4 - Bilet de însoţire a cadavrului
14.5 - Bon - cerere transfuzie

15 - BULETINE / BILANŢURI

15.1 - Buletin de analize medicale
15.2 - Buletin de analize medicale morfologia sângelui
15.3 - Buletin de analize medicale lipidograma
15.4 - Buletin de analize medicale proteinograma/ex.disproteinemie
15.5 - Buletin de analize medicale uree/bilirubina
15.6 - Buletin de analize medicale examen de urină
15.7 - Buletin de analize medicale antibiograma
15.8 - Buletin de analize medicale radiologie
15.9 - Buletin de analize medicale electrocardiograma
15.10 - Buletin de analize medicale audiograma
15.11 - Buletin de analize medicale teste ventilatorii
15.12 - Buletin de analize medicale teste de efort
15.13 - Buletin de analize medicale examene bacteriologice
15.17 - Buletin de analize medicale anatomie patologică
15.18 - Buletin de analiză a gazelor în sângele arterial
15.19 - Buletin de explorare funcţională pulmonară
15.20 - Buletin de explorare funcţională ventilatorie (pletismogramă)

16 - CONDICI

16.1 - Condica de prescripţii la aparat
16.2 - Condica de prescripţii medicamente şi materiale sanitare

17 - CERTIFICATE

17.3 - Certificat medical constatator al născutului viu
17.4 - Certificat medical constatator al decesului
17.5 - Certificat medical
17.6 - Certificat medical pentru eliberarea stupefiantelor
17.7 - Certificat de îmbălsămare pentru depunerea cadavrului la capelă/transport în alte localităţi

18 - CARNETE, CAIETE, CERERI

18.2 - Carnet de control medical periodic
18.7 - Carnet de dispensarizare a bolilor cronice
18.8 - Carnet de ieşire din spital
18.9 - Cerere de spitalizare
18.10 - Cerere sânge, plasmă şi alte produse
18.11 - Cerere de îmbălsămare
18.12 - Carnetul bolnavului dializat

19 - CENTRALIZATOARE

19.3 - Centralizatorul investigaţiilor de laborator
19.10 - Centralizatorul intervenţiilor chirurgicale
19.13 - Centralizatorul activităţii unităţilor sanitare antituberculoase
19.15 - Centralizatorul activităţii spitalului
19.17.1 - Centralizatorul bolnavilor ieşiţi din spital (Total)
19.17.2 - Centralizatorul bolnavilor ieşiţi din spital (Masculin)
19.17.3 - Centralizatorul bolnavilor ieşiţi din spital (Urban)
19.21 - Centralizatorul procedurilor oncologice, chimioterapeutice şi radioterapeutice; investigaţii radiologice şi imagistice
19.22 - Centralizatorul procedurilor noninvazive - explorări funcţionale

20 - DĂRI DE SEAMĂ

M.S. 60.4.2A - Cap. 1 - Darea de seamă privind principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii
M.S. 60.4.3A - Dare de seamă ITM
M.S. 60.4.4A - Cap. 2 - Darea de seamă privind activitatea spitalului, unităţilor medicale de specialitate din ambulatoriu
M.S. 60.4.4A - Cap. 3 - Darea de seamă privind activitatea sanatoriului, spitalului, secţiei (compartimentului), cabinetul de pneumoftiziologie
M.S. 60.4.4A - Cap.14 - Darea de seamă privind cheltuielile bugetare în unităţile sanitare

22 - FIȘE

22.1 - Fişa de reacţii adverse la medicamente
22.1 - Anexa 1 - Fişa de anchetă pentru reacţii adverse post vaccinale indezirabile
22.7 - Fişa de declarare/comunicare bolnavi cronici şi persoane cu handicap
22.9 - Fişa decesului perinatal
22.10 - Fişa decesului sub 1 an
22.11 - Fişa decesului 1 - 4 ani
22.12 - Fişa decesului prin complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei
22.14 - Fişa decesului matern prin cauze indirecte
22.15 - Fişa de declarare a cazului de boală transmisibilă
22.16 - Fişa de raportare
22.18 - Fişa de tratament
22.25 - Fişa de evidenţă a bolnavului de cancer (ONC 2)
22.26 - Fişa statistică a bonavului de cancer (ONC 1)
22.30 - Fişa pentru spitalizare de zi
22.31 - Fişa de declarare a cazului de boală profesională BP
22.32 - Fişa de semnalizare a cazului de sifilis congenital al nou-născutului viu
22.37 - Fişa pentru spitalizare de zi (Dializă)
22.37 - Anexa 1 - Fişa sintetică de monitorizare a bolnavului cu insuficienţă renală (Hemodializat)
22.37 - Anexa 2 - Fişa sintetică de monitorizare a bolnavului dializat peritoneal
22.38 - Fişa de tratament strict supravegheat
22.40 - Fişa pentru bolnavii ieşiţi din spital
22.41 - Fişa pentru aplicarea imunoglobulinei anti D (Rho)
22.49 - Fişa de contracepţie
22.52 - Fişa de solicitare examen RMN
22.53 - Fişa de solicitare examen CT
22.54 - Fişa de solicitare examen scintigrafic
Fişa medicală de transfer interclinic - pacient critic
Fişa unică de raportare caz de boală transmisibilă
Raportare consum de droguri - ORDT

23 - FOI

23.1 - Foaie de observaţie balneologie, preventoriu, staţionar
23.2 - Foaie de tratament radiologie
23.3 - Foaie de observaţie clinică generală
23.3 - Anexa 1 - Foaie de observaţie clinică obstetrică
23.3 - Anexa 2 - Foaie de observaţie clinică O.R.L.
23.3 - Anexa 3 - Foaie de observaţie clinică oftalmologie
23.3 - Anexa 4 - Foaie de observaţie clinică arşi
23.3 - Anexa 5 - Foaie de observaţie clinică neurologie
23.3 - Anexa 6 - Foaie de observaţie clinică psihiatrie
23.3 - Anexa 7 - Foaie de observaţie clinică anestezie
23.3 - Anexa 8 - Foaie de observaţie clinică terapie intensivă
23.3 - Anexa 9 - Foaie de temperatură adulţi
23.3 - Anexa 10 - Foaie de evoluţie şi tratament
23.4 - Foaie de observaţie clinică medicală
23.5 - Foaie de observaţie clinică cardiologie
23.6 - Foaie de observaţie clinică dermato - venerologie
23.7 - Foaie de observaţie clinică neurologie
23.8 - Foaie de observaţie clinică psihiatrie
23.9 - Foaie de observaţie clinică chirurgie
23.10 - Foaie de observaţie clinică obstetrică
23.11 - Foaie de observaţie clinică ginecologie
23.12 - Foaie de observaţie clinică O.R.L.
23.13 - Foaie de observaţie clinică oftalmologie
23.14 - Foaie de observaţie clinică urologie
23.15 - Foaie de observaţie clinică a nou născutului
23.16 - Foaie de observaţie clinică pediatrie
23.16 - Anexa 1 - Foaie de temperatură copii (0 - 1 an)
23.16 - Anexa 2 - Foaie de temperatură copii (1 an şi peste)
23.17 - Foaie zilnică de mişcare a bolnavilor internaţi

24 - ÎNȘTIINŢARE

24.1 - Înştiinţare
24.2 - Înştiinţare de instituire, menţinere, modificare sau încetare a tratamentului medical obligatoriu

26 - PROCESE VERBALE / PLICURI

26.5 - Proces verbal de predare/primire a stupefiantelor neconsumate

27 - REGISTRE / RAPOARTE

27.1 - Registrul de consultaţii medicale
27.1 - Anexa 1 - Registrul de consultaţii al camerei de gardă
27.2 - Registrul de tratamente medicale
27.3 - Registrul de evidenţă a naşterilor
27.6 - Registrul de evidenţă a investigaţiilor medicale
27.7 - Registrul de evidenţa a activităţii de educaţie pentru sănătate
27.8 - Registrul OPIS alfabetic al fişelor de consultaţii/ foilor de observaţie
27.9 - Registrul de evidenţă a autorizaţiilor eliberate pentru ridicarea produselor şi substanţelor stupefiante
27.10 - Registrul de evidenţa folosirii formularelor cu timbru sec
27.11 - Registrul de evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante procurate pe condici de aparat
27.12 - Registrul de numerotat carnetele de sănătate/fişele de consultaţii medicale
27.15 - Registrul de mici intervenţii chirurgicale
27.17 - Registrul de determinare a grupei sanguine la populaţie
27.21 - Registrul de evidenţă a activităţii comisiei pentru diagnostic şi indicaţie terapeutică pentru cancer ONC3
27.22 - Registrul de evidenţă a activităţii comisiei medicale privind bolnavii psihici periculoşi
27.25 - Registrul pentru copierea reţetelor
27.26 - Registrul de evidenţa mişcării produselor şi substanţelor stupefiante în depozit
27.27 - Registrul de de fizioterapie
27.28 - Registrul de examene histopatologice
27.29 - Registrul de protocol necropsie
27.30 - Registrul de evidenţa îmbălsămărilor
27.33 - Registrul de internări şi ieşiri din spital
27.34 - Registrul de consultaţii şi tratamente antirabice
27.35 - Registrul de evidenţa infecţiilor intraspitaliceşti
27.36 - Registrul pentru primire/ieşire sânge şi produse
27.37 - Registrul de evidenţa produselor şi stupefiantelor în farmacie
27.38 - Registrul de intervenţii chirurgicale - protocol operator
27.39 - Registrul de evidenţa formularelor (Rp) cu timbru sec şi distribuite medicilor - Registrul de evidenţă
27.51 - Raport lunar al activităţii de planificare familială la nivel de judeţ
27.52 - Raport semestrial al furnizării serviciilor de planificare familială
27.53 - Registrul zilnic de activitate
27.54 - Registrul de evidenţa bolnavilor dializaţi

30 - TABELE

30.2 - Tabel de catagrafie
30.3 - Tabel de suspecţi T.B.C.
Sus