Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Anunțuri concurs Comitet Director

2 august 2021
În conformitate cu prevederile:
 • Art. 177 alin. I din Legea nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ţi completările ulterioare,
 • Ordinului nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii,
 • Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 127/28 mai 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desraşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Consiliul de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Buzău organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.

26 februarie 2020
În conformitate cu prevederile:
 • Legii nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare - Titlul VII – Spitalele, Cap. III - Conducerea spitalelor - Art. 181 – „(1) În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri. (2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.”
 • Ordinului nr. 284*) din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice - Art. 2 – ”(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului pentru fiecare post în parte.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzau organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii specifice Comitetului Director: director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri.

 • Bibliografie Director Medical
 • Bibliografie Director Financiar-contabil
 • Bibliografie Director Îngrijiri
 • Teme proiect
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director al Spitalului Județean de Urgență Buzău

ANUNȚ
privind amânarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director al S.J.U. Buzău

Având în vedere:
 • Referatul nr. 6159/12.03.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane și salarizare prin care solicită amânarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director al S.J.U. Buzău,
 • Aprobarea Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău

până la data de 30.04.2020 se amână concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director al S.J.U. Buzău.

Întocmit,
Șef Serviciul Resurse Umane și salarizare
22 august 2019
În conformitate cu prevederile:
 • Legii nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare - Titlul VII – Spitalele, Cap. III - Conducerea spitalelor - Art. 181 – ”(1) În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri. (2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.”
 • Ordinului nr. 284*) din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice - Art. 2 – ”(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului pentru fiecare post în parte.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzau organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii specifice comitetului director: director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri.

 • Bibliografii Comitet Director
 • Teme proiect
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director al Spitalului Județean de Urgență Buzău

ANUNŢ privind inscrierile candidaţilor pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - DIRECTOR MEDICAL

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău anunţă următoarele:
 • La concursul organizat pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - „DIRECTOR MEDICAL" nu s-a încris niciun candidat.

 

ANUNŢ privind înscrierile candidaţilor pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Spitalul Judeţean de Urgenţă. Buzău anunţă următoarele:
 • La concursul organizat pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - „DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL" nu s-a încris niciun candidat.

 

ANUNŢ privind înscrierile candidaţilor pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău anunţă următoarele:
 • La concursul organizat pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - „DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI" - nu s-a încris niciun candidat.
Sus