Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților

Spitalul Județean de Urgență Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bd. Stadionului, nr. 7, telefon 0238 724 654, e-mail: office@spitalulbuzau.ro, în calitate de Operator al Datelor cu Caracter Personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de pacient (DCP) în conformitate cu Regulamentul(UE) 2016/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor, în următoarele condiții:

Ce date, în ce scopuri și modalități prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal ?

Nr.
crt.
În ce scopuri și modalități prelucrăm datele dvs. cu caracter personal Ce date cu caracter personal prelucrăm, în ce cazuri și modalități Care este temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
Date pe care ni le furnizați direct
A. Furnizarea serviciilor medicale (realizarea actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, stabilirea diagnosticelor, în scopul internării pacienților pentru intervenții/investigații, eliberarea de rețete, concedii medicale specifice situației pacientului).

Gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate de către Spitalul Județean de Urgență Buzău.

În funcție de serviciul medical efectuat, categoriile de Date pe care le va prelucra S.J.U. Buzău sunt diferite.

Astfel, vom prelucra cel puțin următoarele date:

  • Date de identificare – Nume, prenume, adresa domiciliu, adresa de reședință, cetățenia, CNP, serie și număr BI/CI;
  • Setul minim de date la nivel de pacient reglementate prin Ordin nr. 1782/2006, anexele 6 și 7 aferent spitalizării și spitalizării de zi(ex. Cod de identificare al asiguratului, data naștere, ocupația și nivel de instruire, nr. card european sau național, diagnostic la externare, starea la externare, proceduri medicale efectuate;

Datele și informațiile medicale reglementate prin Ordin nr. 1123/849/2016 anexa 2 din dosarul electronic de sănătate(datele menționate la pct. 2 de mai sus, simptome, istoric medical, istoric de îngrijire, mod de viață, servicii și investigații clinice).

De asemenea,Spitalul Județean de Urgență Buzău va prelucra datele dvs. mai sus menționate pentru gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate.

În acest sens, pentru a asigura serviciile medicale de cea mai bună calitate, Spitalul va prelucra Datele dvs. în scopul organizării gărzilor, raportărilor, realizarea evidenței serviciilor medicale, arhivării fișelor de observație/imagisticii, întocmirii fișelor de consum, controlul accesului vizitatorilor în saloanele Spitalului.

Executarea contractului încheiat pentru furnizarea Serviciilor medicale conform art. 6 alin 1 litera b din Regulamentul General privind_Protecția Datelor Personale – GDPR.

Îndeplinirea unor obligații legale conform art. 6 alin. 1 litera c din GDPR.

Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau altei persoane fizice conform art. 6 alin 1 litera d din GDPR

Interesul nostru legitim (pentru a asigura servicii medicale de cea mai bună calitate) conform art. 6 alin 1 litera f din GDPR.

Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau alte unei alte persoane fizice, atunci când persoana se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul conform art. 9 alin 2 lit. c) din GDPR.

Prelucrarea datelor este necesară în scopuri legate de medicina preventivă, de stabilire a unui diagnostic medical, de asistență medicală sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate conform art. 9 alin 2 lit. h din GDPR.

B. Decontarea Serviciilor medicale de sănătate de către Casa de Asigurări de Sănătate/Direcția de Sănătate Publică În scopul decontării Serviciilor medicale precum și a serviciilor aferente programelor naționale de sănătate publice, Spitalul Județean de Urgență Buzău va prelucra Datele dvs. la punctul A de mai sus. Îndeplinirea unor obligații legale conform art. 6 alin 1 lit. c din Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale - GDPR.

De ce avem nevoie de aceste date ?

Pentru identificare și pentru a-ți putea oferi acces la serviciile medicale conform nevoilor tale. Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale utilizate în cadrul prestării serviciilor medicale se face în baza prevederilor legale specifice din domeniul sănătății

Ce date prelucrăm ?

Date generale și de contact: date de indentificare (datele din actul de identitate), nr. telefon, e-mail. Date cu caracter sensibil: date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea dumneavoastră. Detalii de plată: date financiare, număr cont, număr card, numele titularului

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării ?

În scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru pacient ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul pacientului.

Principiile prelucrării, interesul legitim, obligația legală

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate și transparență.

În anumite condiții, datele personale ale pacienților poți fi prelucrate în interes legitim. în aceste cazuri interesul legitim a fost documentat, evaluat și acesta nu aduce atingere intereselor sau drepturilor și libertăților persoanei tale.

Cine mai poate avea acces la anumite date ?

Autoritățile competente în domeniul sănătății din subordinea Ministerului Sănătății, Organele competente (instanțe judecătorești), Organele de cercetare (Parchet. Poliție). Partenerii noștrii, cu care ne aflăm în relații contractuale și care ne ajută să prestăm servicii medicale, (laboratoare care prelucrează analizele, furnizori de servicii informatice, contabilitate, etc.).

Transferul de date

În prezent nu transferăm date în afara Spațiului Economic European (SEE), datele noastre fiind păstrate în locații din România.

Perioada de stocare

Datele tale vor fi stocate pentru perioada necesară realizării actului medical precum și suplimentar în baza unei obligații legale.

Drepturile tale

  • Dreptul de informare și de acces la date
  • Dreptul de rectificare a datelor
  • Dreptul de ștergere
  • Dreptul de a restricționa utilizarea datelor
  • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
  • Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment.

Cum îti poți exercita drepturile ?

Orice solicitare în legătură cu oricare dintre drepturile tale sau plângere în legătură cu modul în care îți prelucrăm datele cu caracter personal se va transmite în scris la sediul nostru sau prin e-mail, în atenția Responsabilului cu protecția datelor. în cazul în care nu ești mulțumit(ă) de soluția primită poți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vrei mai multe informații ?

Informații suplimentare pot fi obținute la Secțiunea Protecția datelor cu caracter personal.

Ne puteți contacta la:

Sus