CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU

Examene de promovare în grad profesional în 2023

Examene de promovare în grad/treaptă profesională, pentru personalul angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată:

Nu există anunțuri în 2023

Sus