Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Examene de promovare în grad profesional în 2023

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează examene de promovare în grad/treaptă profesională, pentru următorul personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată:

Sus