Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Reguli generale privind accesul mass-media

Persoană de contact

Adriana-Maria BUNILĂ

Compartiment Relaţii Publice

  1. Accesul în spital îl vor primi numai persoanele din mass-media care au înaintat purtătorului de cuvânt o listă cu reprezentanți pe care aceștia îi desemnează. În cazul în care apar modificări privind reprezentanții desemnați, acestea vor fi notificate purtătorului de cuvânt.
  2. Persoanele astfel desemnate vor obține informațiile de la purtătorul de cuvânt al spitalului în timpul programului de lucru care de altfel va asigura legătura permanentă cu mass-media.
  3. Niciun reprezentant al mass-media nu are voie să pătrundă în secțiile spitalului, pentru efectuarea vreunei înregistrării audio, video sau fotografierea unor secvenţe, decât cu acordul conducerii, în urma unei solicitări prealabile scrise. Înregistrările sau fotografierea se va face conform Legii Drepturilor pacientului nr. 46/2003 (Art. 20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale). Reprezentanții mass-media vor fi însoțiți permanent pe parcursul vizitei de un agent de pază al spitalului și de purtătorul de cuvânt.
  4. Realizarea unui interviu cu echipa managerială a spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări scrise prealabile depuse la purtătorul de cuvânt și avizată de conducere.
Sus