CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU

Planul Strategic al Spitalului Județean de Urgență Buzău - perioada 2016-2020

MISIUNEA ȘI VIZIUNEA AUTORITĂȚII

Acordarea celor mai bune servicii medicale de profil la nivelul județului Buzău, precum și tuturor cazurilor adresate spitalului din alte județe ale țării, astfel încât să se realizeze asigurarea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației deservite.

VIZIUNEA conducerii Spitalului Județean de Urgență Buzău în domeniul calității este de a obține și menține o reputație maximă a spitalului prin calitate contribuind în mod major la creșterea calității vieții membrilor comunității deservite.

În contextul actual în care, Spitalul Județean de Urgență Buzău trebuie să facă față provocărilor din mediul extern dar și intern, echipa managerială urmărește îmbunătățirea serviciilor medicale furnizate, aducatoare de venituri prin: rapida modernizare a tehnologiilor medicale, a infrastructurii și noi forme de educație și perfecționare profesională, pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației deservite și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, pus permanent în slujba cetățeanului.

Spitalul va trebui să-și gândească viitorul nu numai la nivel de supraviețuire ci și ca ofertant de servicii diversificate și de calitate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverși și cu noi așteptări, în condițiile respectării drepturilor pacienților.

Pentru noi pacienții sunt mai mult decât trupuri sau organe bolnave, au o minte, emoții, suflet, fac parte dintr-o familie și comunitate.

Îmbunătățirea calității vieții pacienților noștri dar și susținerea familiilor acestora reprezintă principala noastră preocupare, fără discriminare !

Schimbarea mentalității si comportamentului angajatilor prin crearea unei culturi organizaționale solide, se poate face doar prin implementarea sistemului de managent al calității serviciilor (medicale și de suport), cu crearea sentimentului apartenenței la organizație, al solidarității de grup.

MISIUNE

Misiunea spitalului este de a fi permanent un spital de top în sistemul de sănătate din România orientat către satisfacerea necesităților actuale și așteptarile viitoare ale pacienților, asigurându-le servicii medicale integrate ce funcționează pe principiul îmbunătățirii continue.

Misiunea noastră este de a presta un act medical de calitate, bazat pe competență, transparență, eficiență și eficacitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri, adaptate nevoilor, în vederea păstrării autonomiei și independenței principalilor beneficiari (pacienții), având drept finalitate asigurarea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației deservite.

Spitalul urmărește în permanență utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate și reducerea la minim a cheltuielilor de funcționare fără afectarea actului medical.

Misiunea reflectă scopul Spitalului Județean de Urgență Buzău, și anume:

  • asigurarea unor servicii medicale calitativ superioare prin îmbunătățirea actului medical și diversificarea serviciilor oferite populației, manifestate prin preferința pacienților de a accesa serviciile noastre în fața altora, atât în cadrul sistemului sanitar cât și în comunitatea locală, regională (din alte județe limitrofe), națională și internațională.
  • abordarea holistică a oamenilor în suferință prin oferirea unor servicii de îngrijiri complete adaptate nevoilor fizice, psihice, sociale și spirituale prin intermediul echipei multidisciplinare de care dispunem, continue, în condiții de siguranță pentru omul în suferință, cu minimizarea riscurilor, respectând drepturile pacienților și având în vedere permanent satisfacția pacientului și creșterea calității vieții membrilor comunității deservite.
  • dezvoltarea parteneriatelor cu organizații de sănătate (servicii de îngrijiri la domiciliu, paliative, de asistență socială comunitară, religioase etc.) și îmbinarea optimă a resurselor de care dispunem (financiare, materiale, umane și informaționale) în condiții de eficiență și eficacitate, reprezintă prioritatea noastră.
  • utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate și reducerea la minim a cheltuielilor de funcționare fără afectarea actului medical.
  • profilaxia bolilor transmisibile și netransmisibile prin campanii de informare a populației cu privire la factorii de risc privind diverse afecțiuni

Suntem aliați în lupta cu boala iar calitatea vieții pacienților este prioritară !

Sus