Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Planul Strategic al Spitalului Județean de Urgență Buzău - perioada 2019-2023

Capitolul VI MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI VALORILE SPITALULUI

Spitalul Judeţean de Urgneţă Buzău are ca arie de dezvoltare următoarele zone de interes: domeniul serviciilor medicale, domeniul managementului performanţei şi al calităţii serviciilor incluzând aici şi managementul riscului, domeniul managementului resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale).

MISIUNE

Misiunea noastră este de a fi permanent un spital de referinţă la nivelul judeţului, prin acordarea celor mai bune servicii medicale şi de îngrijire fiecărui pacient în conformitate cu nevoile sale şi cu regulile de bună practică medicală, la cea mai înaltă calitate şi în condiţii de siguranţă, având drept scop asigurarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din zona deservită.

Spitalul urmăreşte în permanenţă utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate şi reducerea cheltuielilor de funcţionare fără afectarea calităţii şi siguranţei actului medical.

În VIZIUNEA noastră, Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău va fi un lider recunoscut pentru:

  • asistenţă medicală de înaltă calitate, conducând la experienţe pozitive pentru pacienţi şi familiile acestora, prin abordarea holistică a oamenilor în suferinţă. Oferirea unor servicii de îngrijiri complete adaptate nevoilor fizice, psihice, sociale şi spirituale prin intermediul echipei multidisciplinare de care dispunem este definitorie pentru noi
  • eficacitatea actului medical (rezultate clinice bune)
  • dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii de sănătate (servicii de îngrijiri la domiciliu, paliative, de asistenţă socială comunitară, religioase etc), asociaţii ale pacienţilor, cu furnizori de servicii pentru pacienţii cu nevoi speciale şi îmbinarea optimă a resurselor de care dispunem (financiare, materiale, umane şi informaţionale)
  • profilaxia bolilor transmisibile şi netransmisibile prin campanii de informare a populaţiei cu privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni
  • colaborarea cu factorii decizionali de la nivel de comunitate pentru îmbunătăţirea accesului la servicii medicale şi de îngrijire, a creşterii calităţii vieţii şi promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul populaţiei din zona deservită
  • crearea conditiilor adecvate pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului, motivarea acestora, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a comunicării interne astfel încât să fie redusă migraţia
  • implicarea personalului prin participarea acestuia la activitatea spitalului, la definirea şi implementarea obiectivelor unităţii medicale

In contextul actual in care Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău trebuie să facă faţă provocărilor din mediul extern dar şi intern, spitalul va trebui să-şi gândească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci şi ca ofertant de servicii diversificate şi de calitate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu noi aşteptări, în condiţiile respectării drepturilor pacienţilor.

Pentru noi pacienţii sunt mai mult decât trupuri sau organe bolnave, au o minte, emoţii, suflet, fac parte dintr-o familie şi comunitate.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor noştri dar şi susţinerea familiilor acestora reprezintă principala noastră preocupare, fără discriminare!

Schimbarea mentalitatii si comportamentului angajatilor prin crearea unei culturi organizationale solide, se poate face doar prin implementarea sistemului de managent al calitatii serviciilor (medicale si de suport), cu crearea sentimentului apartenentei la organizatie, al solidaritatii de grup.

Scopul Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău este reflectat de următorul principiu:

Suntem aliaţi în lupta cu boala iar calitatea vieţii pacienţilor este prioritară!

Direcţiile strategiei manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în activitatea investiţională pentru modernizarea, reabilitarea şi dotarea spitalului având următoarele politici şi obiective.

Sus