Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Regimul de acces în Spitalul Județean de Urgență Buzău

Program de vizită în Spitalul Județean de Urgență Buzău

Vă aducem la cunoștință că, începând cu 7.10.2023 accesul vizitatorilor se va face după următorul program:

 • În intervalele orare:
Spitalul Județean luni - duminică 1000-1200 1600-1800
Secția Pneumologie luni - duminică 1000-1200 1600-1800
Secția Boli infecțioase luni - duminică 1000-1200 1600-1800
Secția Oncologie luni - duminică 1000-1200 1600-1800
Secțiile Obstetrică-Ginecologie I și II luni - duminică 1000-1200 1600-1800
Secția Anestezie și Terapie Intensivă luni-duminică 1000-1100 1400-1500
 • Program de vizită a pacienților in stare terminală zilnic, indiferent de oră;
 • Excepție fac Secția Neonatologie și Compartiment A.T.I.-O.G.
Accesul vizitatorilor în salon este persmis după cum urmează:
 • vizitatorul va purta mască chirurgicală, OBLIGATORIU;
 • 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienții putând fi vizitați doar pe rând;
 • 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitați maximum doi pacienți în același timp;
 • 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 6 paturi, putând fi vizitați maximum trei pacienți în același timp;
 • durata vizitei este limitată la 30 de minute , cu excepția compartimentelor ATI;
 • secția va pune la dispoziția vizitatorilor halat de unică folosință și botoși;

vizita se va desfășura conform cu Regulamentul vizitatorului.

Programul de lucru al Serviciului Județean de Medicină Legală Buzău

 1. Compartiment de Medicină-Legală Clinică

  • Medici legiști - 800-1400
  • Medic psihiatru - 800-1500
  • Asistenți medicali - 730-1530
  • Îngrijitoare - 700-1500
 2. Laborator Histopatologie

  • Medic anatomo-patolog - 800-1400
  • Asistenți medicali - 800-1400
 3. Laborator Toxicologie

  • Farmacist - 800-1500
  • Asistent farmacie/laborator - 800-1500
 4. Compartiment prosectur

  • Medici legiști - 800-1400
  • Asistenți autopsieri - 800-1400
  • Autopsieri - 800-1400
  • Îngrijitoare - 800-1400
N.B: Pentru asigurarea permanenței, medicii legiști vor lucra în ture de câte doi, conform graficului de lucru, întocmit lunar.

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 210/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unitatea sanitară publică cu paturi - Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

Art. 6.
 1. Accesul în spital al vizitatorilor este permis în intervalul orar 730-830 / 1500-1600 / 1900-2000, numai cu respectarea următoarelor condiţii:
  1. accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul special al vizitatorilor;
  2. accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;
  3. accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;
  4. accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite;
  5. pe toată perioada prezenţei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte echipamentul de protectie.
 2. Pentru urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor, accesul acestora în spital este permanent, cu respectarea condiţiilor de la alin. 1...
Art. 7.
 1. Este interzis accesul persoanelor în spital, altele decât personalul spitalului, în zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc naşteri, secţie nou-născuţi, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului.

Art. 8. În ATI accesul este controlat şi se face numai cu avizul medicilor secţiei, în funcţie de starea pacientului internat şi obligatoriu cu purtarea echipamentului de protecţie.

Art. 9. La ieşirea din spital, persoanele care însoţesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie şi legitimitatea părăsirii spitalului de către copil.

Sus