CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU

Tarife practicate în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2022

În temeiul art. 173 alin (1) lit. „b”, alin (3) lit. „c” și art. 182 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 14. Taxele şi tarifele stabilite prin prezenta hotărâre se încasează şi se fac venit la următoarele autorităţi, servicii şi instituţii publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău:
[ ... ]
  • cele prevăzute în anexele nr.13.1 – 13.31 la bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

Tarife comune practicate în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău în anul 2022

Nr. crt. Denumire serviciu Tarif lei
1. Taxă însoţitor cu masă 30,00
2. Taxă însoţitor fără masă 15,00
3. Copie foaie de observaţie - socieţăţi de asigurări 100,00
4. Copie foaie observație persoane fizice* 50,00
5. Copie bilet ieșire din spital 20,00
6. Copie scrisoare medicală 20,00
7. Copie constatator nașteri, deces 25,00
8. Copie bilet rezultate analize, radiografii, CT 30,00
9. Copie xerox – o faţă 0,50
10. Copie xerox – faţă/verso 1,00
11. Copie rezultat C.T. pe suport electronic - CD 10,00
12. Instruire practică elevi 50 lei/elev
13. Taxa stagiu practică, reabilitare profesională 270,00 lei/lună
14. Copie filă registru (internări, consultații) 20,00
15. Copie filă condică de naștere 20,00
16. Copie protocol operator 20,00
17. Alte documente arhivate 20,00
18. Scanare documente SJU Buzău 0,10/pagină
19. Copii xerox documente SJU Buzău 0,50
20. Copie xerox documente SJU Buzău față - verso 1,00

* Excepţie: solicitări oficiale de către instituții

Servicii medicale contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Buzău

Sus