CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Tarife practicate în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2021

În temeiul art. 173 alin (1) lit. „b”, alin (3) lit. „c” și art. 182 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 13. Se stabilesc tarifele pentru servicii furnizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, conform anexelor nr. 13.1 – 13.31.

Tarife comune practicate în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău în anul 2021

Nr. crt. Denumire serviciu Tarif lei
1. Taxă însoţitor cu masă 30,00
2. Taxă însoţitor fără masă 15,00
3. Copie foaie de observaţie – socieţăţi de asigurări 100,00
4. Copie foaie observație persoane fizice* 50,00
5. Copie bilet ieșire din spital 20,00
6. Copie scrisoare medicală 20,00
7. Copie constatator nașteri, deces 25,00
8. Copie bilet rezultate analize, radiografii, CT 30,00
9. Consultaţie iniţială 70,00
10. Consultaţie, aviz 60,00
11. Consultaţie de control 50,00
12. Copie xerox – o faţă 0,50
13. Copie xerox – faţă/verso 1,00
14. Copie rezultat C.T. pe suport electronic - CD 10,00
15. Instruire practică elevi 50 lei/elev
16. Taxa stagiu practică, reabilitare profesională 270,00 lei/lună
17. Copie filă registru 20,00
18. Copie filă condică de naștere 20,00
19. Copie protocol operator 20,00
20. Alte documente arhivate 20,00
21. Scanare documente SJU Buzău 0,01/pagină
22. Copii xerox documente SJU Buzău 0,50
23. Copie xerox documente SJU Buzău față - verso 1,00

* Excepţie: solicitări oficiale de către instituții

Tarife practicate în AMBULATORIUL DE SPECIALITATE al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru prestaţiile medicale cu plată în anul 2021

 1. CABINET ALERGOLOGIE
 2. CABINET B.M.F.
 3. BALNEO-FIZIO-KINETOTERAPIE
 4. CABINET CARDIOLOGIE
 5. CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
 6. CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ
 7. CABINET CHIRURGIE ŞI ORTOPEDIE INFANTILĂ
 8. CABINET DIABET
 9. CABINET ENDOCRINOLOGIE
 10. EXPLORĂRI FUNCŢIONALE
 11. LABORATOR BK
 12. CABINET INTERNE (MEDICALĂ)
 13. CABINET MEDICINA MUNCII
 14. CABINET NEFROLOGIE
 15. CABINET NEUROLOGIE
 16. MATERNITATE OG1+OG2
 17. CABINET OFTALMOLOGIE
 18. CABINET O.R.L.
 19. CABINET ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE
 20. CABINET ONCOLOGIE
 21. CABINET PEDIATRIE
 22. RADIOLOGIE
 23. R.M.N.
 24. CABINET REUMATOLOGIE
 25. CABINET UROLOGIE

ALTE TARIFE

Servicii medicale contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Buzău

Sus