CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Tarife practicate în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2022

În temeiul art. 173 alin (1) lit. „b”, alin (3) lit. „c” și art. 182 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 14. Taxele şi tarifele stabilite prin prezenta hotărâre se încasează şi se fac venit la următoarele autorităţi, servicii şi instituţii publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău:
...
 • cele prevăzute în anexele nr.13.1 – 13.31 la bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

Tarife comune practicate în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău în anul 2022

Nr. crt. Denumire serviciu Tarif lei
1. Taxă însoţitor cu masă 30,00
2. Taxă însoţitor fără masă 15,00
3. Copie foaie de observaţie – socieţăţi de asigurări 100,00
4. Copie foaie observație persoane fizice* 50,00
5. Copie bilet ieșire din spital 20,00
6. Copie scrisoare medicală 20,00
7. Copie constatator nașteri, deces 25,00
8. Copie bilet rezultate analize, radiografii, CT 30,00
9. Copie xerox – o faţă 0,50
10. Copie xerox – faţă/verso 1,00
11. Copie rezultat C.T. pe suport electronic - CD 10,00
12. Instruire practică elevi 50 lei/elev
13. Taxa stagiu practică, reabilitare profesională 270,00 lei/lună
14. Copie filă registru (internări, consultații) 20,00
15. Copie filă condică de naștere 20,00
16. Copie protocol operator 20,00
17. Alte documente arhivate 20,00
18. Scanare documente SJU Buzău 0,10/pagină
19. Copii xerox documente SJU Buzău 0,50
20. Copie xerox documente SJU Buzău față - verso 1,00

* Excepţie: solicitări oficiale de către instituții

Tarife practicate în AMBULATORIUL DE SPECIALITATE al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru prestaţiile medicale cu plată în anul 2022

 1. CABINET ALERGOLOGIE
 2. CABINET B.M.F.
 3. BALNEO-FIZIO-KINETOTERAPIE
 4. CABINET CARDIOLOGIE
 5. CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
 6. CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ
 7. CABINET CHIRURGIE ŞI ORTOPEDIE INFANTILĂ
 8. CABINET DIABET
 9. CABINET ENDOCRINOLOGIE
 10. EXPLORĂRI FUNCŢIONALE
 11. LABORATOR BK
 12. CABINET INTERNE (MEDICALĂ)
 13. CABINET MEDICINA MUNCII
 14. CABINET NEFROLOGIE
 15. CABINET NEUROLOGIE
 16. MATERNITATE OG1+OG2
 17. CABINET OFTALMOLOGIE
 18. CABINET O.R.L.
 19. CABINET ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE
 20. CABINET ONCOLOGIE
 21. CABINET PEDIATRIE
 22. RADIOLOGIE
 23. R.M.N.
 24. CABINET REUMATOLOGIE
 25. CABINET UROLOGIE

ALTE TARIFE

Servicii medicale contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Buzău

Sus