CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU

Declaraţii de avere şi de interese

Conform Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, categoriile de persoane prevăzute de lege au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
De asemenea, se prevede obligaţia depunerii sau actualizării declaraţiilor de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Cap. II - Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
Art. 6 - (1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii:

e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;

Comitetul Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Șefii Secţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Prenume şi nume Declarații de avere și de interes
Dr. Laura Nicoleta MARICUȚĂ
2020 2021 2022
Compartiment A.T.I. - Obstetrică-Ginecologie
Dr. Valentin COTEA
2020 2021 2022
Compartiment Oftalmologie
Dr. Olimpia SANDU
2020 2021 2022
Laborator Radiologie și Imagistică Medicală
Dr. Victor IONIȚĂ
2020 2021 2022
Secţia Anestezie și Terapie Intensivă
Dr. Bogdan Cristian MICU
2020 2021 2022
Secţia Boli Infecţioase
Dr. Marius Nicolae ANASTASIU
2020 2021 2022
Secţia Chirurgie Generală
Dr. Laura DRAGOMIR
2020 2021 2022
Secţia Chirurgie Ortopedie - Infantilă
Dr. Alexandru George VARGA
2020 2021 2022
Secţia Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
Dr. Gabriela Dana MARINESCU
- 2021 2022
Secţia Diabet Zaharat, Nutriţie și Boli Metabolice
Dr. Silvia CEMURTAN
- 2021 2022
Secţia Neonatologie
Dr. Alina DIACENCO
2020 2021 2022
Secţia Neurologie
Dr. Claudiu ȘERBĂNOIU
2020 2021 2022
Secţia Obstetrică Ginecologie I
Dr. Raluca Alexandra STAN-ENE
- 2021 2022
Secţia Oncologie Medicală
Dr. Vasilica BÂLDEA
2020 2021 2022
Secţia ORL
Dr. George VULPE
2020 2021 2022
Secţia Ortopedie și Traumatologie
Dr. Gina Alina ANICA
2020 2021 2022
Secţia Pediatrie
Dr. Nicoleta Cornelia BÎRCĂ
2020 2021 2022
Secţia Pneumologie
Dr. Marius Valentin NIȚĂ
2020 2021 2022
Secţia Urologie
Dr. Doina POPESCU
2020 2021 2022
Serviciul Anatomie Patologică
Dr. Iustina Oana UNGUREANU
- 2021 2022
Serviciul Judeţean de Medicină Legală
Dr. Adrian ZOICAN
2020 2021 2022
Unitate Primire Urgenţe - S.M.U.R.D.

Șefi Servicii de suport

Prenume şi nume Declarații de avere și de interes
Ec. Nicolae ENE - Șef Birou
Birou Achiziţii Publice
20202022
Elena CIOLAN - Șef Birou
Birou Audit Public Intern
20202022
Ing. Bogdanel Gheorghe MÎNTOIU - Șef Birou
Birou Tehnic
20202022
Cristian CIOBANU - Șef Serviciu
Oficiul de Calcul - Informatică
-2022
Nicolae IANCU - Șef Serviciu
Serviciul Administrativ
20202022
Crina Luminiţa GÎDIUŢĂ - Șef Serviciu
Serviciul Aprovizionare Transport
20202022
Elena Cristina ANASTASIU - Șef Serviciu
Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale
20202022
Jur. Sorin PĂTRAȘCU - Șef Serviciu
Serviciul Resurse Umane
20202022
Bogdan CARÎP - Șef Serviciu
Serviciul Statistică Medicală
20202022
Sus