CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Declaraţii de avere şi de interese

Conform Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, categoriile de persoane prevăzute de lege au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
De asemenea, se prevede obligaţia depunerii sau actualizării declaraţiilor de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Cap. II - Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
Art. 6 - (1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii:

e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;

Comitetul Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Șefii Secţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Prenume şi nume Declarații de avere și de interes
Compartiment A.T.I. - Obstetrică-Ginecologie
Dr. Laura Nicoleta MARICUȚĂ
2019 2020
Compartiment Oftalmologie
Dr. Valentin COTEA
2019 2020
Laborator Radiologie și Imagistică Medicală
Dr. Olimpia SANDU
2019 2020
Secţia Anestezie și Terapie Intensivă
Dr. Victor IONIȚĂ
2019 2020
Secţia Boli Infecţioase
Dr. Bogdan Cristian MICU
2019 2020
Secția Cardiologie
Dr. Adrian RĂDUCAN
- 2020
Secţia Chirurgie Generală
Dr. Marius Nicolae ANASTASIU
2019 2020
Secţia Chirurgie Ortopedie - Infantilă
Dr. Laura DRAGOMIR
2019 2020
Secţia Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
Dr. Alexandru George VARGA
2019 2020
Secţia Diabet Zaharat, Nutriţie și Boli Metabolice
Dr. Gabriela Dana MARINESCU
- 2020
Secţia Neonatologie
Dr. Silvia CEMURTAN
- 2020
Secţia Neurologie
Dr. Alina DIACENCO
2019 2020
Secţia Obstetrică Ginecologie I
Dr. Claudiu ȘERBĂNOIU
2019 2020
Secţia Oncologie Medicală
Dr. Raluca Alexandra STAN-ENE
- 2020
Secţia ORL
Dr. Vasilica BÂLDEA
2019 2020
Secţia Ortopedie și Traumatologie
Dr. George VULPE
2019 2020
Secţia Pediatrie
Dr. Gina Alina ANICA
2019 2020
Secţia Pneumologie
Dr. Nicoleta Cornelia BÎRCĂ
2019 2020
Secţia Urologie
Dr. Marius Valentin NIȚĂ
2019 2020
Serviciul Anatomie Patologică
Dr. Doina POPESCU
2019 2020
Serviciul Judeţean de Medicină Legală
Dr. Iustina Oana UNGUREANU
- 2020
Unitate Primire Urgenţe - S.M.U.R.D.
Dr. Adrian ZOICAN
2019 2020

ȘEFI SERVICII ȘI COMPARTIMENTE

Prenume şi nume Declarații de avere și de interes
NICOLAE ENE - Șef Birou
Birou Achiziţii Publice
2019 -
ELENA CIOLAN - Șef Birou
Birou Audit Public Intern
2019 -
BOGDAN GHEORGHE MÎNTOIU - Șef Birou
Birou Tehnic
2019 -
NICOLAE IANCU - Șef Serviciu
Serviciul Administrativ
2019 -
CRINA LUMINIŢA GÎDIUŢĂ - Șef Serviciu
Serviciul Aprovizionare Transport
2019 -
ELENA CRISTINA ANASTASIU - Șef Serviciu
Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale
2019 -
SORIN PĂTRAȘCU - Șef Serviciu
Serviciul Resurse Umane
2019 -
BOGDAN CARÎP - Șef Serviciu
Serviciul Statistică Medicală
2019 -
Sus