Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Cardul european de asigurări sociale de sănătate - față
Cardul european de asigurări sociale de sănătate - verso

Ce este cardul european de asigurări sociale de sănătate?

Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 6 luni) în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală.

Cine îl poate deține?

Pot beneficia de card european de asigurări sociale de sănătate toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

Ce drepturi conferă?

Cardul european de asigurări sociale de sănătate conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.

Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare.

Cât costă?

Începând cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

Cât timp e valabil?

Cardul este valabil 6 luni de la data eliberării. Cu maxim o lună înainte de expirarea lui, se poate obține unul nou urmând procedura normală.

Care este procedura de obținere?

  1. Completați și semnați cererea de eliberare a cardului european de asigurări sociale de sănătate (descărcați modelul mai jos).
  2. Atașați copie BI/CI

Pentru salariați, la adeverința de salariat se anexează documentele care atestă plata contribuției de sănătate pe ultimii 5 ani (copie după cartea de muncă, chitanțe de plată, documente care atestă faptul că au facut parte din categorii de asigurați exceptate de la plata contribuției, respectiv, cu plata contribuției din alte surse).

Pentru persoanele nesalariate, verifcarea calității de asigurat de face de către personalul de specialitate al CAS Buzău

Pentru copii minori, se atașează copia certificatului de naștere/CI, iar la cererea făcută în numele copilului se atașează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea.

  1. Depui cererea + documentele la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Buzău din Str. Crizantemelor, nr. 18, Buzău, după programul de lucru cu publicul de aici: Relații publice.
  2. Cardul vă va fi eliberat în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor de mai sus.

  3. În cazul în care a fost obținut un card CEASS, dovada calității de asigurat se face de la data obținerii cardului precedent și până în prezent.

NOTĂ

În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana împuternicită de către acesta va prezenta următoarele documente:
  • copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 și mutația dacă este cazul) a/al persoanei împuternicite
    sau
  • copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 și mutația) a/al beneficiarului direct
  • Procura notarială sau, în cazul salariaților, delegație din partea angajatorului

Ce facem dacă pierdem CEASS?

În situația în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru UE/SEE/Elveția și, din diferite motive, nu se mai află în posesia cardului european de sănătate (a fost distrus sau i-a fost furat), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poștă, fax, e-mail) și să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurari sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menționată în termen de 24 ore.

Certificatul Provizoriu de Înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleași drepturi ca și cardul european de asigurări sociale de sănătate.

Fișiere atașate

Linkuri utile

Sus