Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Consiliul de Administrație

În conformitate cu Legea nr. 95/2006, Ordinul MSP nr. 921/2006 și OUG nr. 48/2010, Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău funcţionează în următoarea componenţă:

membri cu statut de invitat

supleanți ai membrilor cu statut de invitat

As. Penghea Gabriela-Simona
Sus