Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Concursuri posturi medici și farmaciști

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs în anul 2023, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiiior de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fărd paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef in unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:
  • un post vacant cu normă întreagă de medic specialist specialitatea medicină de urgenţă la Secția UPU-SMURD.
Sus