Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Informații privind pacientul decedat

În vederea externării pacienţilor decedaţi în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău se parcurg următoarele etape: constatarea decesului → izolarea pacientului decedat la nivelul secţiei → anunţarea aparţinătorilor sau a reprezentantului legal → transportul pacienţilor decedaţi la morga → scutirea de autopsie/autopsierea anatomo-patologică versus medico-legală → întocmirea certificatului constatator de deces (dupa 24 ore de la constatarea decesului, după caz) → eliberarea decedatului către familie/aparținători.

Scutirea de autopsie

 1. Pentru pacienţii cu afecţiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nici o rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către managerul spitalului/directorul medical, cu avizul şefului de secţie unde a fost internat decedatul, al medicului curant şi al şefului Serviciului de Anatomie Patologică şi va fi păstrată împreună cu biletul de însoţire a decedatului;
 2. În situaţia în care aparţinătorii/reprezentanţii legali solicită scutirea de autopsie şi sunt întrunite condiţiile legale acordării acesteia, se va proceda după cum urmează:
  1. Aparţinătorii/reprezentanţii legali vor completa formularul privind Scutirea de necropsie;
  2. Solicitarea scutirii de autopsie se va face în cel mai scurt timp de la anunţarea decesului, de preferinţă în primele 24 ore;
  3. În scutirea de autopsie se trec datele de pe actul de identitate al aparţinătorului/reprezentantului legal care cere scutirea;
   • Nota: Prin aparţinător, conform legii, se înţelege soţ, rude de gradul I (copii sau părinţi) şi în lipsa acestora, celelalte rude în linie colaterală sau linie dreaptă.
  4. Scutirea de autopsie va fi avizată, în ordine, de medicul curant (prin semnarea şi parafarea procesului verbal), şeful de secţie unde a decedat bolnavul, şeful serviciului de anatomie patologică şi aprobată de manager/înlocuitorul acestuia (directorul medical al spitalului) şi va fi păstrată împreună cu Biletul de însoţire a decedatului în Serviciul de Anatomie Patologică, timp de 30 de ani;
  5. Se poate acorda scutire de autopsie, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau asupra diagnosticului de deces, precum şi în cazul decesului survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afecţiuni cronice terminale.
   • Nota: Cererea de scutirea de autopsie poate fi refuzata de oricare din cei enumeraţi, dacă exista motive întemeiate.

Certificatul medical constatator de deces se completează după cum urmează:

 1. De către medicul anatomopatolog, în cazul în care se efectuează autopsia;
 2. În cazul în care nu se efectuează autopsia şi decesul nu constituie caz medico-legal, certificatul medical constatator de deces se eliberează de către şeful Serviciului de Anatomie Patologică, cu datele menţionate de medicul curant pe solicitarea de scutire de necropsie, după studierea Foii de observaţie;
 3. Diagnosticul din certificatul medical constatator de deces se trece în foaia de observaţie, pe biletul de însoţire a decedatului şi în registrul de înregistrare a decedaţilor.

Eliberarea cadavrelor din morga SJU Buzău:

 1. Eliberarea cadavrelor din morga SJU Buzău se realizează de către autopsierul Serviciului de Anatomie Patologică;
 2. Pentru eliberarea decedaţilor din morgă sunt necesare următoarele acte:
  1. certificatul constatator de deces, în condiţia efectuării sau nu a necropsiei;
  2. cererea de scutire de necropsie, semnată de către toate persoanele implicate (aparţinător legal, medic curant, medic şef secţie unde a decedat pacientul, medic şef Serviciu Anatomie Patologică, director medical), dacă aparţinătorii/reprezentanţii legali nu doresc efectuarea autopsiei şi sunt întrunite toate condiţiile legale acordării acesteia;
  3. buletinul/cartea de identitate a decedatului.
   • Nota: Dacă una din aceste semnături lipseşte, autopsierul Serviciului de Anatomie Patologică este obligat să nu elibereze decedatul până la întocmirea corectă a tuturor actelor.
 3. Decedaţii se eliberează din morga SJU Buzău după ce s-a realizat îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea acestora.
  • Nota: Orice procedura asupra cadavrului (îmbălsămare, necropsia) se efectuează după confirmarea morţii cerebrale, după 24 ore de la constatarea decesului /(anunţarea decesului). Fac excepţie pacienţii decedaţi de origine islamică şi mozaică, unde conform normelor legale, dacă nu există suspiciune unor implicaţii medico-legale prevăzute de lege, aceştia se eliberează în primele 24 ore. Actele/manevrele post-mortem nu pot fi efectuate într-un interval mai mic de 6 ore de la constatarea decesului pentru pacienţii  adulţi şi copii cu vârsta peste 7 ani şi la un interval mai mic de 12 ore pentru copiii sub vârsta de 7 ani.

Eliberarea pacientului decedat către aparţinători/reprezentanţi legali

Eliberarea cadavrelor se face de către personalul autorizat al prosecturii de luni până vineri în intervalul orar 8:30 – 13:30.

În zilele libere şi sărbătorile legale precum şi în afara orelor legale de lucru, eliberarea cadavrelor se face de către personalul autorizat al prosecturii, se face prin chemări de la domiciliu, conform legislaţiei în vigoare.

Eliberarea pacientului decedat aparţinătorului/reprezentantului legal, se face doar după efectuarea identificării acestuia. Dovada efectuării identificării cadavrului de către aparţinătorul/reprezentantul legal trebuie să se regăsească pe spatele Cererii de scutire de necropsie, cu data şi sub semnătură.

Se verifică de către autopsier, datele de identificare ale aparţinătorului/reprezentantului legal, prin confruntarea acestuia cu datele din Cartea de identitate, certificat de naştere/certificat de căsătorie, cu menţionarea numărului de înregistrare a acestora pe spatele cererii de scutire de necropsie.

În situaţia în care este efectuată necropsia, confirmarea efectuării identificării cadavrului şi a verificării legitimităţii aparţinătorului/reprezentant legal se consemnează pe cotorul certificatului medical constatator al decesului.

Pentru eliberarea cadavrului se semnează în Registrul de înregistrare a decedaţilor.

În cazurile spitalizate pentru care în perioada internării în unitatea sanitara se confirma (reconfirma) diagnosticul de infecţie cu noul coronavirus (SARS-CoV2), evoluţia fiind urmată de deces, autopsia anatomopatologică a cadavrului pentru a confirma/preciza sau completa diagnosticul clinic de deces deja confirmat prin analize de laborator (teste specifice) nu mai este necesară şi este de evitat din cauza riscurilor de transmitere a bolii infectocontagioase, posibile în condiţiile exercitării profesiei la personalul medical.

Măsuri care privesc aparţinătorii decedatului confirmat/suspect Covid-19

Echipamentele individuale de protecţie pentru aparţinătorii decedatului care vor parcurge procedura de identificare a cadavrului vor fi asigurate cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care a fost internat pacientul.

Aparţinătorii decedatului care parcurg procedura de identificare a cadavrului vor purta obligatoriu echipament individual de protecţie de unică folosinţă, după cum urmează:

 1. halat de unică folosinţă din material neţesut sau impermeabil la apă;
 2. mască facială;
 3. botoşi (protecţii încălţăminte);
 4. mănuşi.

Cel mult două persoane dintre aparţinătorii decedatului pot vedea cadavrul numai după ce îmbracă echipamentul individual de protecţie descris anterior.In caz de identificare pozitiva (potrivire) vor semna o declaraţie şi se va completa într-un registru special dedicat.

Personalul implicat în manipularea cadavrului pulverizează produse biocide de tip TP22 sau soluţie de formaldehida peste cadavru, apoi îl introduce în doi saci rezistenţi de vinil, astfel: după fiecare introducere a cadavrului în sac se pulverizează produs biocid tip TP22 folosind un echipament de pulverizare fina, ulterior acesta se introduce in sicriu, urmând a se închide şi sigila capacul sicriului.

Familia sau reprezentanţii administraţiei publice locale (pentru cazurile sociale) sunt cei care vor pune la dispoziţie sicriul în care se pune cadavrul.

Din acest moment şi până la înhumare/incinerare sicriul va rămâne închis, fiind interzisă orice acţiune de deschidere a acestuia atât pe timpul transportului cât şi la înhumare/incinerare. Înhumarea/Incinerarea se va efectua in cel mai scurt timp disponibil cu sicriul sigilat.

Manager,
Ec. Claudiu Damian
Sus