CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU
   
Roșu Verde
26 mai 2015
 
căutare
program de vizita

De luni până vineri:
15:00 - 20:00

Sâmbătă și duminică:
10:00 - 20:00


- Nu pot fi vizitați mai mult de 2 pacienți cu un număr maxim de 3 persoane/salon în același segment orar;
- Durata vizitei maxim 60 minute;
- Nu se percep taxe pentru vizitarea pacienților;
- Informații privind starea pacientului internat din partea medicului curant pot fi obținute zilnic (luni - vineri), între orele 7:00 - 8:30.

Ordin M.S. nr. 1.284
din 17 decembrie 2012

facebook
 
RSS

Formularele din sistemul informațional utilizate în activitatea de asistență medicală

- Formulare declarații de avere și interese conform Legii 176/2010
- Fișa pacientului transfuzat

CONSIMȚĂMINTE
- Consimțământ general
- Consimțământ minor
- Consimțământ procedură nou introdusă
- Consimțământ regulament spital
- Consimțământ reprezentant legal
- Consimțământ anestezie
- Consimțământ externare la cerere
- Consimțământ femeie feritilă
- Declarație agresiune, accident auto, accident de muncă
- Scutire necropsie

CERERI ȘI RECLAMAȚII
- Model cerere informații de interes public
- Model de reclamație administrativă (răspuns negativ la cerere)
- Model de reclamație administrativă (nu s-a răspuns în termen legal la cerere)

10 - ADEVERINȚE
10.1 - Adeverință medicală
10.2 - Adeverință pentru asistența medicală de urgență

12 - AUTORIZAȚII
12.1 - Autorizații pentru eliberarea stupefiantelor

13 - AVIZE / ANGAJAMENTE
13.2 - Angajamente

14 - BILETE/ BONURI
14.1 - Bilet de trimitere
14.2 - Bilet de internare
14.3 - Bilet de ieșire din spital
14.4 - Bilet de însoțire a cadavrului
14.5 - Bon - cerere transfuzie
14.6 - Bilet trimitere pentru investigații paraclinice

15 - BULETINE / BILANȚURI
15.1 - Buletin de analize medicale
15.2 - Buletin de analize medicale morfologia sângelui
15.3 - Buletin de analize medicale lipidograma
15.4 - Buletin de analize medicale proteinograma/ex.disproteinemie
15.5 - Buletin de analize medicale uree/bilirubina
15.6 - Buletin de analize medicale examen de urină
15.7 - Buletin de analize medicale antibiograma
15.8 - Buletin de analize medicale radiologie
15.9 - Buletin de analize medicale electrocardiograma
15.10 - Buletin de analize medicale audiograma
15.11 - Buletin de analize medicale teste ventilatorii
15.12 - Buletin de analize medicale teste de efort
15.13 - Buletin de analize medicale examene bacteriologice
15.17 - Buletin de analize medicale anatomie patologică
15.18 - Buletin de analiză a gazelor în sângele arterial
15.19 - Buletin de explorare funcțională pulmonară
15.20 - Buletin de explorare funcțională ventilatorie (pletismogramă)

16 - CONDICI
16.1 - Condica de prescripții la aparat
16.2 - Condica de prescripții medicamente și materiale sanitare

17 - CERTIFICATE
17.3 - Certificat medical constatator al născutului viu
17.4 - Certificat medical constatator al decesului
17.5 - Certificat medical
17.6 - Certificat medical pentru eliberarea stupefiantelor
17.7 - Certificat de îmbălsămare pentru depunerea cadavrului la capelă/transport în alte localități

18 - CARNETE, CAIETE, CERERI
18.2 - Carnet de control medical periodic
18.7 - Carnet de dispensarizare a bolilor cronice
18.8 - Carnet de ieșire din spital
18.9 - Cerere de spitalizare
18.10 - Cerere sânge, plasmă și alte produse
18.11 - Cerere de îmbălsămare
18.12 - Carnetul bolnavului dializat

19 - CENTRALIZATOARE
19.3 - Centralizatorul investigațiilor de laborator
19.10 - Centralizatorul intervențiilor chirurgicale
19.13 - Centralizatorul activității unităților sanitare antituberculoase
19.14.1 - Centralizatorul activității unităților sanitare balneare partea 1
19.14.2 - Centralizatorul activității unităților sanitare balneare partea 2
19.15 - Centralizatorul activității spitalului
19.16 - Centralizatorul lunar al secției și staționarului
19.17.1 - Centralizatorul bolnavilor ieșiți din spital (Total)
19.17.2 - Centralizatorul bolnavilor ieșiți din spital (Masculin)
19.17.3 - Centralizatorul bolnavilor ieșiți din spital (Urban)
19.21 - Centralizatorul procedurilor oncologice, chimioterapeutice și radioterapeutice; investigații radiologice și imagistice
19.22 - Centralizatorul procedurilor noninvazive - explorări funcționale

20 - DĂRI DE SEAMĂ
M.S. 60.4.2A - Cap. 1 - Darea de seamă privind principalii indicatori ai cunoașterii sănătății
M.S. 60.4.3A - Dare de seamă ITM
M.S. 60.4.4A - Cap. 2 - Darea de seamă privind activitatea spitalului, unităților medicale de specialitate din ambulatoriu
M.S. 60.4.4A - Cap. 3 - Darea de seamă privind activitatea sanatoriului, spitalului, secției (compartimentului), cabinetul de pneumoftiziologie
M.S. 60.4.4A - Cap. 7 - Activitatea stației de salvare
M.S. 60.4.4A - Cap.11 - Darea de seamă privind activitatea unităților balneare
M.S. 60.4.4A - Cap.14 - Darea de seamă privind cheltuielile bugetare în unitățile sanitare
M.S. 60.4.4A - Cap.15.1 - Darea de seamă privind personalul muncitor sanitar superior pe specialități și categorii de unități
M.S. 60.4.4A - Cap.15.2 - Darea de seamă privind personalul muncitor sanitar mediu pe specialități și categorii de unități

22 - FIȘE
22.1 - Fișa de reacții adverse la medicamente
22.1 - Anexa 1 - Fișa de anchetă pentru reacții adverse post vaccinale indezirabile
22.7 - Fișa de declarare/comunicare bolnavi cronici și persoane cu handicap
22.9 - Fișa decesului perinatal
22.10 - Fișa decesului sub 1 an
22.11 - Fișa decesului 1 - 4 ani
22.12 - Fișa decesului prin complicații ale sarcinii, nașterii și lăuziei
22.14 - Fișa decesului matern prin cauze indirecte
22.15 - Fișa de declarare a cazului de boală transmisibilă
22.16 - Fișa de raportare
22.18 - Fișa de tratament
22.25 - Fișa de evidență a bolnavului de cancer (ONC 2)
22.26 - Fișa statistică a bonavului de cancer (ONC 1)
22.30 - Fișa pentru spitalizare de zi
22.31 - Fișa de declarare a cazului de boală profesională BP
22.32 - Fișa de semnalizare a cazului de sifilis congenital al nou-născutului viu
22.37 - Fișa pentru spitalizare de zi (Dializă)
22.37 - Anexa 1 - Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului cu insuficiență renală (Hemodializat)
22.37 - Anexa 2 - Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului dializat peritoneal
22.38 - Fișa de tratament strict supravegheat
22.40 - Fișa pentru bolnavii ieșiți din spital
22.41 - Fișa pentru aplicarea imunoglobulinei anti D (Rho)
22.49 - Fișa de contracepție
22.52 - Fișa de solicitare examen RMN
22.53 - Fișa de solicitare examen CT
22.54 - Fișa de solicitare examen scintigrafic

Fișa medicală de transfer interclinic - pacient critic
Fișa unică de raportare caz de boală transmisibilă
Raportare consum de droguri - ORDT

23 - FOI
23.1 - Foaie de observație balneologie, preventoriu, staționar
23.2 - Foaie de tratament radiologie
23.3 - Foaie de observație clinică generală
23.3 - Anexa 1 - Foaie de observație clinică obstetrică
23.3 - Anexa 2 - Foaie de observație clinică O.R.L.
23.3 - Anexa 3 - Foaie de observație clinică oftalmologie
23.3 - Anexa 4 - Foaie de observație clinică arși
23.3 - Anexa 5 - Foaie de observație clinică neurologie
23.3 - Anexa 6 - Foaie de observație clinică psihiatrie
23.3 - Anexa 7 - Foaie de observație clinică anestezie
23.3 - Anexa 8 - Foaie de observație clinică terapie intensivă
23.3 - Anexa 9 - Foaie de temperatură adulți
23.3 - Anexa 10 - Foaie de evoluție și tratament
23.4 - Foaie de observație clinică medicală
23.5 - Foaie de observație clinică cardiologie
23.6 - Foaie de observație clinică dermato - venerologie
23.7 - Foaie de observație clinică neurologie
23.8 - Foaie de observație clinică psihiatrie
23.9 - Foaie de observație clinică chirurgie
23.10 - Foaie de observație clinică obstetrică
23.11 - Foaie de observație clinică ginecologie
23.12 - Foaie de observație clinică O.R.L.
23.13 - Foaie de observație clinică oftalmologie
23.14 - Foaie de observație clinică urologie
23.15 - Foaie de observație clinică a nou născutului
23.16 - Foaie de observație clinică pediatrie
23.16 - Anexa 1 - Foaie de temperatură copii (0 - 1 an)
23.16 - Anexa 2 - Foaie de temperatură copii (1 an și peste)
23.17 - Foaie zilnică de mișcare a bolnavilor internați

24 - ÎNȘTIINȚARE
24.1 - Înștiințare
24.2 - Înștiințare de instituire, menținere, modificare sau încetare a tratamentului medical obligatoriu

25 - LEGITIMAȚII
25.1 - Legitimație invalizi de război

26 - PROCESE VERBALE / PLICURI
26.5 - Proces verbal de predare/primire a stupefiantelor neconsumate

27 - REGISTRE / RAPOARTE
27.1 - Registrul de consultații medicale
27.1 - Anexa 1 - Registrul de consultații al camerei de gardă
27.2 - Registrul de tratamente medicale
27.3 - Registrul de evidență a nașterilor
27.6 - Registrul de evidență a investigațiilor medicale
27.7 - Registrul de evidența a activității de educație pentru sănătate
27.8 - Registrul OPIS alfabetic al fișelor de consultații/ foilor de observație
27.9 - Registrul de evidență a autorizațiilor eliberate pentru ridicarea produselor și substanțelor stupefiante
27.10 - Registrul de evidența folosirii formularelor cu timbru sec
27.11 - Registrul de evidența produselor și substanțelor stupefiante procurate pe condici de aparat
27.12 - Registrul de numerotat carnetele de sănătate/fișele de consultații medicale
27.15 - Registrul de mici intervenții chirurgicale
27.16 - Registrul de rontgenterapie
27.17 - Registrul de determinare a grupei sanguine la populație
27.19 - Registrul de bord radiofotografic
27.21 - Registrul de evidență a activității comisiei pentru diagnostic și indicație terapeutică pentru cancer ONC3
27.22 - Registrul de evidență a activității comisiei medicale privind bolnavii psihici periculoși
27.25 - Registrul pentru copierea rețetelor
27.26 - Registrul de evidența mișcării produselor și substanțelor stupefiante în depozit
27.27 - Registrul de de fizioterapie
27.28 - Registrul de examene histopatologice
27.29 - Registrul de protocol necropsie
27.30 - Registrul de evidența îmbălsămărilor
27.33 - Registrul de internări și ieșiri din spital
27.34 - Registrul de consultații și tratamente antirabice
27.35 - Registrul de evidența infecțiilor intraspitalicești
27.36 - Registrul pentru primire/ieșire sânge și produse
27.37 - Registrul de evidența produselor și stupefiantelor în farmacie
27.38 - Registrul de intervenții chirurgicale - protocol operator
27.39 - Registrul de evidența formularelor (Rp) cu timbru sec și distribuite medicilor - Registrul de evidență
27.51 - Raport lunar al activității de planificare familială la nivel de județ
27.52 - Raport semestrial al furnizării serviciilor de planificare familială
27.53 - Registrul zilnic de activitate
27.54 - Registrul de evidența bolnavilor dializați

28 - REȚETE
28.1 - Rețeta medicală
28.2 - Rețeta medicală (formular de regim special)
28.3 - Rețeta cu timbru sec
28.4 - Rețeta medicală diabet
28.6 - Rețeta oftalmologică

29 - SESIZĂRI / SCRISORI
29.1 - Sesizarea cazului de bolnav psihic presupus periculos
29.2 - Situația toxicomanilor prin substanțe psihoactive în luna …… anul ……
29.5 - Scrisoare medicală
29.6 - Scrisoare medicală diabet zaharat

30 - TABELE
30.2 - Tabel de catagrafie
30.3 - Tabel de suspecți T.B.C.

 
vizite:
Copyright © 2007 - 2015 Spitalul Județean de Urgență Buzău. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții

15 vizitatori online
ronin
Spitalul Județean de Urgență Buzău Spitalul Județean de Urgență Buzău Spitalul Județean de Urgență Buzău