CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU
   
Roșu Verde
03 martie 2015
 
căutare
program de vizita

De luni până vineri:
15:00 - 20:00

Sâmbătă și duminică:
10:00 - 20:00


- Nu pot fi vizitați mai mult de 2 pacienți cu un număr maxim de 3 persoane/salon în același segment orar;
- Durata vizitei maxim 60 minute;
- Nu se percep taxe pentru vizitarea pacienților;
- Informații privind starea pacientului internat din partea medicului curant pot fi obținute zilnic (luni - vineri), între orele 7:00 - 8:30.

Ordin M.S. nr. 1.284
din 17 decembrie 2012

facebook
 
RSS

Formularele din sistemul informațional utilizate în activitatea de asistență medicală

- Formulare declarații de avere și interese conform Legii 176/2010
- Fișa pacientului transfuzat

CONSIMȚĂMINTE
- Consimțământ general
- Consimțământ minor
- Consimțământ procedură nou introdusă
- Consimțământ regulament spital
- Consimțământ reprezentant legal
- Consimțământ anestezie
- Consimțământ externare la cerere
- Consimțământ femeie feritilă
- Declarație agresiune, accident auto, accident de muncă
- Scutire necropsie

CERERI ȘI RECLAMAȚII
- Model cerere informații de interes public
- Model de reclamație administrativă (răspuns negativ la cerere)
- Model de reclamație administrativă (nu s-a răspuns în termen legal la cerere)

10 - ADEVERINȚE
10.1 - Adeverință medicală
10.2 - Adeverință pentru asistența medicală de urgență

12 - AUTORIZAȚII
12.1 - Autorizații pentru eliberarea stupefiantelor

13 - AVIZE / ANGAJAMENTE
13.2 - Angajamente

14 - BILETE/ BONURI
14.1 - Bilet de trimitere
14.2 - Bilet de internare
14.3 - Bilet de ieșire din spital
14.4 - Bilet de însoțire a cadavrului
14.5 - Bon - cerere transfuzie
14.6 - Bilet trimitere pentru investigații paraclinice

15 - BULETINE / BILANȚURI
15.1 - Buletin de analize medicale
15.2 - Buletin de analize medicale morfologia sângelui
15.3 - Buletin de analize medicale lipidograma
15.4 - Buletin de analize medicale proteinograma/ex.disproteinemie
15.5 - Buletin de analize medicale uree/bilirubina
15.6 - Buletin de analize medicale examen de urină
15.7 - Buletin de analize medicale antibiograma
15.8 - Buletin de analize medicale radiologie
15.9 - Buletin de analize medicale electrocardiograma
15.10 - Buletin de analize medicale audiograma
15.11 - Buletin de analize medicale teste ventilatorii
15.12 - Buletin de analize medicale teste de efort
15.13 - Buletin de analize medicale examene bacteriologice
15.17 - Buletin de analize medicale anatomie patologică
15.18 - Buletin de analiză a gazelor în sângele arterial
15.19 - Buletin de explorare funcțională pulmonară
15.20 - Buletin de explorare funcțională ventilatorie (pletismogramă)

16 - CONDICI
16.1 - Condica de prescripții la aparat
16.2 - Condica de prescripții medicamente și materiale sanitare

17 - CERTIFICATE
17.3 - Certificat medical constatator al născutului viu
17.4 - Certificat medical constatator al decesului
17.5 - Certificat medical
17.6 - Certificat medical pentru eliberarea stupefiantelor
17.7 - Certificat de îmbălsămare pentru depunerea cadavrului la capelă/transport în alte localități

18 - CARNETE, CAIETE, CERERI
18.2 - Carnet de control medical periodic
18.7 - Carnet de dispensarizare a bolilor cronice
18.8 - Carnet de ieșire din spital
18.9 - Cerere de spitalizare
18.10 - Cerere sânge, plasmă și alte produse
18.11 - Cerere de îmbălsămare
18.12 - Carnetul bolnavului dializat

19 - CENTRALIZATOARE
19.3 - Centralizatorul investigațiilor de laborator
19.10 - Centralizatorul intervențiilor chirurgicale
19.13 - Centralizatorul activității unităților sanitare antituberculoase
19.14.1 - Centralizatorul activității unităților sanitare balneare partea 1
19.14.2 - Centralizatorul activității unităților sanitare balneare partea 2
19.15 - Centralizatorul activității spitalului
19.16 - Centralizatorul lunar al secției și staționarului
19.17.1 - Centralizatorul bolnavilor ieșiți din spital (Total)
19.17.2 - Centralizatorul bolnavilor ieșiți din spital (Masculin)
19.17.3 - Centralizatorul bolnavilor ieșiți din spital (Urban)
19.21 - Centralizatorul procedurilor oncologice, chimioterapeutice și radioterapeutice; investigații radiologice și imagistice
19.22 - Centralizatorul procedurilor noninvazive - explorări funcționale

20 - DĂRI DE SEAMĂ
M.S. 60.4.2A - Cap. 1 - Darea de seamă privind principalii indicatori ai cunoașterii sănătății
M.S. 60.4.3A - Dare de seamă ITM
M.S. 60.4.4A - Cap. 2 - Darea de seamă privind activitatea spitalului, unităților medicale de specialitate din ambulatoriu
M.S. 60.4.4A - Cap. 3 - Darea de seamă privind activitatea sanatoriului, spitalului, secției (compartimentului), cabinetul de pneumoftiziologie
M.S. 60.4.4A - Cap. 7 - Activitatea stației de salvare
M.S. 60.4.4A - Cap.11 - Darea de seamă privind activitatea unităților balneare
M.S. 60.4.4A - Cap.14 - Darea de seamă privind cheltuielile bugetare în unitățile sanitare
M.S. 60.4.4A - Cap.15.1 - Darea de seamă privind personalul muncitor sanitar superior pe specialități și categorii de unități
M.S. 60.4.4A - Cap.15.2 - Darea de seamă privind personalul muncitor sanitar mediu pe specialități și categorii de unități

22 - FIȘE
22.1 - Fișa de reacții adverse la medicamente
22.1 - Anexa 1 - Fișa de anchetă pentru reacții adverse post vaccinale indezirabile
22.7 - Fișa de declarare/comunicare bolnavi cronici și persoane cu handicap
22.9 - Fișa decesului perinatal
22.10 - Fișa decesului sub 1 an
22.11 - Fișa decesului 1 - 4 ani
22.12 - Fișa decesului prin complicații ale sarcinii, nașterii și lăuziei
22.14 - Fișa decesului matern prin cauze indirecte
22.15 - Fișa de declarare a cazului de boală transmisibilă
22.16 - Fișa de raportare
22.18 - Fișa de tratament
22.25 - Fișa de evidență a bolnavului de cancer (ONC 2)
22.26 - Fișa statistică a bonavului de cancer (ONC 1)
22.30 - Fișa pentru spitalizare de zi
22.31 - Fișa de declarare a cazului de boală profesională BP
22.32 - Fișa de semnalizare a cazului de sifilis congenital al nou-născutului viu
22.37 - Fișa pentru spitalizare de zi (Dializă)
22.37 - Anexa 1 - Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului cu insuficiență renală (Hemodializat)
22.37 - Anexa 2 - Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului dializat peritoneal
22.38 - Fișa de tratament strict supravegheat
22.40 - Fișa pentru bolnavii ieșiți din spital
22.41 - Fișa pentru aplicarea imunoglobulinei anti D (Rho)
22.49 - Fișa de contracepție
22.52 - Fișa de solicitare examen RMN
22.53 - Fișa de solicitare examen CT
22.54 - Fișa de solicitare examen scintigrafic

Fișa medicală de transfer interclinic - pacient critic
Fișa unică de raportare caz de boală transmisibilă
Raportare consum de droguri - ORDT

23 - FOI
23.1 - Foaie de observație balneologie, preventoriu, staționar
23.2 - Foaie de tratament radiologie
23.3 - Foaie de observație clinică generală
23.3 - Anexa 1 - Foaie de observație clinică obstetrică
23.3 - Anexa 2 - Foaie de observație clinică O.R.L.
23.3 - Anexa 3 - Foaie de observație clinică oftalmologie
23.3 - Anexa 4 - Foaie de observație clinică arși
23.3 - Anexa 5 - Foaie de observație clinică neurologie
23.3 - Anexa 6 - Foaie de observație clinică psihiatrie
23.3 - Anexa 7 - Foaie de observație clinică anestezie
23.3 - Anexa 8 - Foaie de observație clinică terapie intensivă
23.3 - Anexa 9 - Foaie de temperatură adulți
23.3 - Anexa 10 - Foaie de evoluție și tratament
23.4 - Foaie de observație clinică medicală
23.5 - Foaie de observație clinică cardiologie
23.6 - Foaie de observație clinică dermato - venerologie
23.7 - Foaie de observație clinică neurologie
23.8 - Foaie de observație clinică psihiatrie
23.9 - Foaie de observație clinică chirurgie
23.10 - Foaie de observație clinică obstetrică
23.11 - Foaie de observație clinică ginecologie
23.12 - Foaie de observație clinică O.R.L.
23.13 - Foaie de observație clinică oftalmologie
23.14 - Foaie de observație clinică urologie
23.15 - Foaie de observație clinică a nou născutului
23.16 - Foaie de observație clinică pediatrie
23.16 - Anexa 1 - Foaie de temperatură copii (0 - 1 an)
23.16 - Anexa 2 - Foaie de temperatură copii (1 an și peste)
23.17 - Foaie zilnică de mișcare a bolnavilor internați

24 - ÎNȘTIINȚARE
24.1 - Înștiințare
24.2 - Înștiințare de instituire, menținere, modificare sau încetare a tratamentului medical obligatoriu

25 - LEGITIMAȚII
25.1 - Legitimație invalizi de război

26 - PROCESE VERBALE / PLICURI
26.5 - Proces verbal de predare/primire a stupefiantelor neconsumate

27 - REGISTRE / RAPOARTE
27.1 - Registrul de consultații medicale
27.1 - Anexa 1 - Registrul de consultații al camerei de gardă
27.2 - Registrul de tratamente medicale
27.3 - Registrul de evidență a nașterilor
27.6 - Registrul de evidență a investigațiilor medicale
27.7 - Registrul de evidența a activității de educație pentru sănătate
27.8 - Registrul OPIS alfabetic al fișelor de consultații/ foilor de observație
27.9 - Registrul de evidență a autorizațiilor eliberate pentru ridicarea produselor și substanțelor stupefiante
27.10 - Registrul de evidența folosirii formularelor cu timbru sec
27.11 - Registrul de evidența produselor și substanțelor stupefiante procurate pe condici de aparat
27.12 - Registrul de numerotat carnetele de sănătate/fișele de consultații medicale
27.15 - Registrul de mici intervenții chirurgicale
27.16 - Registrul de rontgenterapie
27.17 - Registrul de determinare a grupei sanguine la populație
27.19 - Registrul de bord radiofotografic
27.21 - Registrul de evidență a activității comisiei pentru diagnostic și indicație terapeutică pentru cancer ONC3
27.22 - Registrul de evidență a activității comisiei medicale privind bolnavii psihici periculoși
27.25 - Registrul pentru copierea rețetelor
27.26 - Registrul de evidența mișcării produselor și substanțelor stupefiante în depozit
27.27 - Registrul de de fizioterapie
27.28 - Registrul de examene histopatologice
27.29 - Registrul de protocol necropsie
27.30 - Registrul de evidența îmbălsămărilor
27.33 - Registrul de internări și ieșiri din spital
27.34 - Registrul de consultații și tratamente antirabice
27.35 - Registrul de evidența infecțiilor intraspitalicești
27.36 - Registrul pentru primire/ieșire sânge și produse
27.37 - Registrul de evidența produselor și stupefiantelor în farmacie
27.38 - Registrul de intervenții chirurgicale - protocol operator
27.39 - Registrul de evidența formularelor (Rp) cu timbru sec și distribuite medicilor - Registrul de evidență
27.51 - Raport lunar al activității de planificare familială la nivel de județ
27.52 - Raport semestrial al furnizării serviciilor de planificare familială
27.53 - Registrul zilnic de activitate
27.54 - Registrul de evidența bolnavilor dializați

28 - REȚETE
28.1 - Rețeta medicală
28.2 - Rețeta medicală (formular de regim special)
28.3 - Rețeta cu timbru sec
28.4 - Rețeta medicală diabet
28.6 - Rețeta oftalmologică

29 - SESIZĂRI / SCRISORI
29.1 - Sesizarea cazului de bolnav psihic presupus periculos
29.2 - Situația toxicomanilor prin substanțe psihoactive în luna …… anul ……
29.5 - Scrisoare medicală
29.6 - Scrisoare medicală diabet zaharat

30 - TABELE
30.2 - Tabel de catagrafie
30.3 - Tabel de suspecți T.B.C.

 
vizite:
Copyright © 2007 - 2015 Spitalul Județean de Urgență Buzău. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții

8 vizitatori online
ronin
Spitalul Județean de Urgență Buzău Spitalul Județean de Urgență Buzău Spitalul Județean de Urgență Buzău