CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU
 
A A A

Formularele din sistemul informațional utilizate în activitatea de asistență medicală

 1. Adresa de înaintare referitoare la implementarea unor protocoale de specialitate de bună practică spre Consiliul Medical
 2. Angajament de confidențialitate - doctor, asistent medical, statistician, registrator
 3. Bilet de învoire
 4. Bon de preluare bunuri de valoare și obiecte personale
 5. Cerere tip informație pentru pacient/aparținător - solicitare informații publice
 6. Consimțământ contenție
 7. Consimțământul informat al pacientului
 8. Consimțământ pentru examen radiologic - pacient minor
 9. Consimțământ pentru examen CT
 10. Consimțământ pentru examen radiologic pacient de sex feminin de vârstă fertilă
 11. Consimțământ informat în vederea anesteziei
 12. Consimțământ informat acordul pacientului pentru chimioterapie
 13. Consimțământ pentru examenul radiologic al pacientului
 14. Declarație agresiune, accident auto, accident de muncă
 15. Declarație refuz tratament
 16. Fișa de declarare a suspiciunii de infecție HIV-SIDA
 17. Fișa medicală de transfer interclinic al pacientului critic
 18. Formular de consimțământ privind externarea la cerere
 19. Formular de instruire și participare a aparținătorului la îngrijirea pacientului
 20. Macheta Program Operator
 21. MODEL RAPORT activitate șefi secții
 22. Model de reclamație administrativă (răspuns negativ la cerere)
 23. Model de reclamație administrativă (nu s-a răspuns în termen legal la cerere)
 24. MODEL protocol de colaborare secții

 

TRANSFUZII

 1. Consimțământ în vederea transfuziei;
  Fișa pacientului transfuzat;
  Monitorizarea transfuziei
 2. Formular cerere de transfuzie secție

 

SPCIN

 1. Grafic curățenie dezinfecție SPCIN
 2. Grafic curățenie frigider
 3. IGIENIZARE endoscop, videogastroscop
 4. IGIENIZARE laparoscop
 5. Plan de curățenie și dezinfecție cărucior alimente
 6. Plan de curățenie și dezinfecție cărucior lenjerie
 7. Plan de curățenie și dezinfecție ustenstile oficii
 8. Program igienizare echipamente și instalații
 9. Program de igienizare lift insalubru
 10. Program de igienizare lift salubru
 11. Termograma

 

PACIENȚI

 1. Obligațiile pacientului
 2. Drepturile pacientului - în conformitate cu Legea nr.46 - 2003, privind drepturilor pacientului

 

DECEDAȚI

 1. Solicitare scutire necropsie
 2. Adresa de însoțire a decedatului în vederea predării către Serviciul de Anatomie Patologică

 

Chestionare

 1. Chestionar de satisfacție a pacientului
 2. Chestionar de satisfacție al personalului SJU Buzău


 

10 - ADEVERINȚE

10.1 - Adeverință medicală
10.2 - Adeverință pentru asistența medicală de urgență

 

12 - AUTORIZAȚII

12.1 - Autorizații pentru eliberarea stupefiantelor

 

13 - AVIZE / ANGAJAMENTE

13.2 - Angajamente

 

14 - BILETE/ BONURI

14.4 - Bilet de însoțire a cadavrului
14.5 - Bon - cerere transfuzie

 

15 - BULETINE / BILANȚURI

15.1 - Buletin de analize medicale
15.2 - Buletin de analize medicale morfologia sângelui
15.3 - Buletin de analize medicale lipidograma
15.4 - Buletin de analize medicale proteinograma/ex.disproteinemie
15.5 - Buletin de analize medicale uree/bilirubina
15.6 - Buletin de analize medicale examen de urină
15.7 - Buletin de analize medicale antibiograma
15.8 - Buletin de analize medicale radiologie
15.9 - Buletin de analize medicale electrocardiograma
15.10 - Buletin de analize medicale audiograma
15.11 - Buletin de analize medicale teste ventilatorii
15.12 - Buletin de analize medicale teste de efort
15.13 - Buletin de analize medicale examene bacteriologice
15.17 - Buletin de analize medicale anatomie patologică
15.18 - Buletin de analiză a gazelor în sângele arterial
15.19 - Buletin de explorare funcțională pulmonară
15.20 - Buletin de explorare funcțională ventilatorie (pletismogramă)

 

16 - CONDICI

16.1 - Condica de prescripții la aparat
16.2 - Condica de prescripții medicamente și materiale sanitare

 

17 - CERTIFICATE

17.3 - Certificat medical constatator al născutului viu
17.4 - Certificat medical constatator al decesului
17.5 - Certificat medical
17.6 - Certificat medical pentru eliberarea stupefiantelor
17.7 - Certificat de îmbălsămare pentru depunerea cadavrului la capelă/transport în alte localități

 

18 - CARNETE, CAIETE, CERERI

18.2 - Carnet de control medical periodic
18.7 - Carnet de dispensarizare a bolilor cronice
18.8 - Carnet de ieșire din spital
18.9 - Cerere de spitalizare
18.10 - Cerere sânge, plasmă și alte produse
18.11 - Cerere de îmbălsămare
18.12 - Carnetul bolnavului dializat

 

19 - CENTRALIZATOARE

19.3 - Centralizatorul investigațiilor de laborator
19.10 - Centralizatorul intervențiilor chirurgicale
19.13 - Centralizatorul activității unităților sanitare antituberculoase
19.15 - Centralizatorul activității spitalului
19.17.1 - Centralizatorul bolnavilor ieșiți din spital (Total)
19.17.2 - Centralizatorul bolnavilor ieșiți din spital (Masculin)
19.17.3 - Centralizatorul bolnavilor ieșiți din spital (Urban)
19.21 - Centralizatorul procedurilor oncologice, chimioterapeutice și radioterapeutice; investigații radiologice și imagistice
19.22 - Centralizatorul procedurilor noninvazive - explorări funcționale

 

20 - DĂRI DE SEAMĂ

M.S. 60.4.2A - Cap. 1 - Darea de seamă privind principalii indicatori ai cunoașterii sănătății
M.S. 60.4.3A - Dare de seamă ITM
M.S. 60.4.4A - Cap. 2 - Darea de seamă privind activitatea spitalului, unităților medicale de specialitate din ambulatoriu
M.S. 60.4.4A - Cap. 3 - Darea de seamă privind activitatea sanatoriului, spitalului, secției (compartimentului), cabinetul de pneumoftiziologie
M.S. 60.4.4A - Cap.14 - Darea de seamă privind cheltuielile bugetare în unitățile sanitare

 

22 - FIȘE

22.1 - Fișa de reacții adverse la medicamente
22.1 - Anexa 1 - Fișa de anchetă pentru reacții adverse post vaccinale indezirabile
22.7 - Fișa de declarare/comunicare bolnavi cronici și persoane cu handicap
22.9 - Fișa decesului perinatal
22.10 - Fișa decesului sub 1 an
22.11 - Fișa decesului 1 - 4 ani
22.12 - Fișa decesului prin complicații ale sarcinii, nașterii și lăuziei
22.14 - Fișa decesului matern prin cauze indirecte
22.15 - Fișa de declarare a cazului de boală transmisibilă
22.16 - Fișa de raportare
22.18 - Fișa de tratament
22.25 - Fișa de evidență a bolnavului de cancer (ONC 2)
22.26 - Fișa statistică a bonavului de cancer (ONC 1)
22.30 - Fișa pentru spitalizare de zi
22.31 - Fișa de declarare a cazului de boală profesională BP
22.32 - Fișa de semnalizare a cazului de sifilis congenital al nou-născutului viu
22.37 - Fișa pentru spitalizare de zi (Dializă)
22.37 - Anexa 1 - Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului cu insuficiență renală (Hemodializat)
22.37 - Anexa 2 - Fișa sintetică de monitorizare a bolnavului dializat peritoneal
22.38 - Fișa de tratament strict supravegheat
22.40 - Fișa pentru bolnavii ieșiți din spital
22.41 - Fișa pentru aplicarea imunoglobulinei anti D (Rho)
22.49 - Fișa de contracepție
22.52 - Fișa de solicitare examen RMN
22.53 - Fișa de solicitare examen CT
22.54 - Fișa de solicitare examen scintigrafic
Fișa medicală de transfer interclinic - pacient critic
Fișa unică de raportare caz de boală transmisibilă
Raportare consum de droguri - ORDT

 

23 - FOI

23.1 - Foaie de observație balneologie, preventoriu, staționar
23.2 - Foaie de tratament radiologie
23.3 - Foaie de observație clinică generală
23.3 - Anexa 1 - Foaie de observație clinică obstetrică
23.3 - Anexa 2 - Foaie de observație clinică O.R.L.
23.3 - Anexa 3 - Foaie de observație clinică oftalmologie
23.3 - Anexa 4 - Foaie de observație clinică arși
23.3 - Anexa 5 - Foaie de observație clinică neurologie
23.3 - Anexa 6 - Foaie de observație clinică psihiatrie
23.3 - Anexa 7 - Foaie de observație clinică anestezie
23.3 - Anexa 8 - Foaie de observație clinică terapie intensivă
23.3 - Anexa 9 - Foaie de temperatură adulți
23.3 - Anexa 10 - Foaie de evoluție și tratament
23.4 - Foaie de observație clinică medicală
23.5 - Foaie de observație clinică cardiologie
23.6 - Foaie de observație clinică dermato - venerologie
23.7 - Foaie de observație clinică neurologie
23.8 - Foaie de observație clinică psihiatrie
23.9 - Foaie de observație clinică chirurgie
23.10 - Foaie de observație clinică obstetrică
23.11 - Foaie de observație clinică ginecologie
23.12 - Foaie de observație clinică O.R.L.
23.13 - Foaie de observație clinică oftalmologie
23.14 - Foaie de observație clinică urologie
23.15 - Foaie de observație clinică a nou născutului
23.16 - Foaie de observație clinică pediatrie
23.16 - Anexa 1 - Foaie de temperatură copii (0 - 1 an)
23.16 - Anexa 2 - Foaie de temperatură copii (1 an și peste)
23.17 - Foaie zilnică de mișcare a bolnavilor internați

 

24 - ÎNȘTIINȚARE

24.1 - Înștiințare
24.2 - Înștiințare de instituire, menținere, modificare sau încetare a tratamentului medical obligatoriu

 

26 - PROCESE VERBALE / PLICURI

26.5 - Proces verbal de predare/primire a stupefiantelor neconsumate

 

27 - REGISTRE / RAPOARTE

27.1 - Registrul de consultații medicale
27.1 - Anexa 1 - Registrul de consultații al camerei de gardă
27.2 - Registrul de tratamente medicale
27.3 - Registrul de evidență a nașterilor
27.6 - Registrul de evidență a investigațiilor medicale
27.7 - Registrul de evidența a activității de educație pentru sănătate
27.8 - Registrul OPIS alfabetic al fișelor de consultații/ foilor de observație
27.9 - Registrul de evidență a autorizațiilor eliberate pentru ridicarea produselor și substanțelor stupefiante
27.10 - Registrul de evidența folosirii formularelor cu timbru sec
27.11 - Registrul de evidența produselor și substanțelor stupefiante procurate pe condici de aparat
27.12 - Registrul de numerotat carnetele de sănătate/fișele de consultații medicale
27.15 - Registrul de mici intervenții chirurgicale
27.17 - Registrul de determinare a grupei sanguine la populație
27.21 - Registrul de evidență a activității comisiei pentru diagnostic și indicație terapeutică pentru cancer ONC3
27.22 - Registrul de evidență a activității comisiei medicale privind bolnavii psihici periculoși
27.25 - Registrul pentru copierea rețetelor
27.26 - Registrul de evidența mișcării produselor și substanțelor stupefiante în depozit
27.27 - Registrul de de fizioterapie
27.28 - Registrul de examene histopatologice
27.29 - Registrul de protocol necropsie
27.30 - Registrul de evidența îmbălsămărilor
27.33 - Registrul de internări și ieșiri din spital
27.34 - Registrul de consultații și tratamente antirabice
27.35 - Registrul de evidența infecțiilor intraspitalicești
27.36 - Registrul pentru primire/ieșire sânge și produse
27.37 - Registrul de evidența produselor și stupefiantelor în farmacie
27.38 - Registrul de intervenții chirurgicale - protocol operator
27.39 - Registrul de evidența formularelor (Rp) cu timbru sec și distribuite medicilor - Registrul de evidență
27.51 - Raport lunar al activității de planificare familială la nivel de județ
27.52 - Raport semestrial al furnizării serviciilor de planificare familială
27.53 - Registrul zilnic de activitate
27.54 - Registrul de evidența bolnavilor dializați

 

30 - TABELE

30.2 - Tabel de catagrafie
30.3 - Tabel de suspecți T.B.C.

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENȚE: 112

Centrale
SPITAL
MATERNITATE
INFECȚIOASE
PNEUMOLOGIE, D.V.
ONCOLOGIE
SECRETARIAT

FAX
Secretariat 0238.710989
Achiziții 0238.720223
UPU-SMURD 0238.720790

Manager
Director Financiar-Contabil
office@spitalulbuzau.ro

Compartiment
Relații cu publicul
pr@spitalulbuzau.ro
0238.720689 int. 143

Sesizări
sesizari@spitalulbuzau.ro

LOCALIZARE SPITAL


© 2007 - 2016 Spitalul Județean de Urgență Buzău.
Toate drepturile rezervate. Termeni și condiții

13 vizitatori online