Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Planul de management al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Perioada 2016-2018

Priorități manageriale

Managementul actual al spitalului, urmărește în primul rând interesul public și este îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante pentru un număr cât mai mare de pacienți care necesită asistența medicală și se adresează spitalului. Prioritățile avute în vedere sunt cele legate de:
  • Orientarea către pacienți prin creșterea încrederii în serviciile medicale, precum și prin dezvoltarea permanentă a gamei de servicii în concordanță cu nevoile populației deservite.
  • Demonstrarea calității serviciilor prin angajamentul personalului, prin creșterea gradului de integritate profesională, a competenței, instruirii și experienței.
  • Satisfacerea cerințelor tuturor părților interesate, începând cu pacientul, cât și personalul angajat și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității.

Activitatea desfășurată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău are ca obiectiv principal satisfacerea maximă a cerințelor și așteptărilor pacienților și aparținătorilor acestora. În acest scop conducerea a dispus implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității prin Sistemul pentru certificare ISO 9001 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Astfel se depun toate eforturile pentru a fi la înălțimea așteptărilor pacienților, astfel încât spitalul să contribuie în mod major la creșterea calității vieții pacienților și a familiilor acestora.

În cadrul sistemului de management al calității, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează:
  • să comunice angajaților orientarea către pacienți/clienți și a importanței respectării cerințelor legale și de reglementare;
  • să stabilească politica și să asigure identificarea obiectivelor calității la nivelul structurilor din cadrul spitalului;
  • să conducă analizele managementului;
  • să asigure disponibilitatea resurselor necesare îmbunatățirii calității serviciilor medicale și nemedicale;
  • să asigure disponibilitatea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite;
  • să asigure conlucrarea tuturor angajaților pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite;
  • să satisfacă cerințele tuturor părților interesate, începând cu pacientul cât și cu personalul angajat și să îmbunătățească continuu eficacitatea sistemului de management al calității.
Sus