CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Serviciile de suport

Birou Achiziţii Publice

Ec. NICOLAE ENE - Șef Birou

Birou Audit Public Intern

ELENA CIOLAN - Șef Birou

Birou Tehnic

Ing. BOGDAN GHEORGHE MÎNTOIU - Șef Birou

Compartiment Juridic

ELENA CONSTANTIN - Consilier juridic I A

Compartiment Protecția Datelor

CĂTĂLIN ICHIM

Compartiment Protecția Muncii și Securitatea în Muncă

Ec. VALENTIN DINU

Compartiment Protecție Civilă și Situaţii de Urgenţă

Insp. prot. civ. GABI CONSTANTIN MOCANU

Compartiment Relaţii Publice

ADRIANA-MARIA BUNILĂ - Referent

Oficiul de Calcul - Informatică

Secretariat

MARCELA BRATOSIN - Referent

Serviciul Administrativ

NICOLAE IANCU - Șef Serviciu

Serviciul Aprovizionare Transport

CRINA LUMINIŢA GÎDIUŢĂ - Șef Serviciu

Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale

ELENA CRISTINA ANASTASIU - Șef Serviciu

Serviciul Financiar - Contabilitate

Serviciul Resurse Umane

Jur. SORIN PĂTRAȘCU - Șef Serviciu

Serviciul Statistică Medicală

BOGDAN CARÎP - Șef Serviciu

Asistenți sociali

GEORGIANA DRAGU - Asistent social

Sus