Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Serviciile de suport

Program

ZILE ORE
luni - joi 730-1600
vineri 730-1330

Birou Achiziţii Publice

Ec. Nicolae ENE
Șef Birou

Birou Audit Public Intern

Elena CIOLAN
Șef Birou

Birou Tehnic

Ing. Bogdanel-Gheorghe MÎNTOIU
Șef Birou

Compartiment Juridic

Compartiment Protecția Datelor

Cătălin ICHIM

Compartiment Protecția Muncii și Securitatea în Muncă

Ec. Valentin DINU

Compartiment Protecție Civilă și Situaţii de Urgenţă

Insp. prot. civ. Gabi-Constantin MOCANU

Compartiment Relaţii Publice

Adriana-Maria BUNILĂ
Referent

Oficiul de Calcul - Informatică

Cristian CIOBANU
Șef Serviciu

Serviciul Administrativ

Nicolae IANCU
Șef Serviciu

Serviciul Aprovizionare Transport

Crina-Luminiţa GÎDIUŢĂ
Șef Serviciu

Serviciul Financiar - Contabilitate

Adriana-Lavinia ANGHEL
Șef Serviciu

Serviciul Privat Propriu pentru Situaţii de Urgenţă

Constantin RĂDULESCU
Șef Serviciu

Serviciul Resurse Umane

Jur. Sorin PĂTRAȘCU
Șef Serviciu

Serviciul Statistică Medicală

Bogdan CARÎP
Șef Serviciu

Structura de Management al Calității Serviciilor de Sănătate

Elena-Cristina ANASTASIU
Șef Serviciu

Asistenți sociali

Georgiana DRAGU
Asistent social

Sus