CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Serviciile de suport

Birou Achiziţii Publice

Ec. NICOLAE ENE
Șef Birou

Birou Audit Public Intern

ELENA CIOLAN
Șef Birou

Birou Tehnic

Ing. BOGDAN GHEORGHE MÎNTOIU
Șef Birou

Compartiment Juridic

ELENA CONSTANTIN
Consilier juridic I A

Compartiment Protecția Datelor

CĂTĂLIN ICHIM

Compartiment Protecția Muncii și Securitatea în Muncă

Ec. VALENTIN DINU

Compartiment Protecție Civilă și Situaţii de Urgenţă

Insp. prot. civ. GABI CONSTANTIN MOCANU

Compartiment Relaţii Publice

ADRIANA-MARIA BUNILĂ
Referent

Oficiul de Calcul - Informatică

Secretariat

MARCELA BRATOSIN
Referent

Serviciul Administrativ

NICOLAE IANCU
Șef Serviciu

Serviciul Aprovizionare Transport

CRINA LUMINIŢA GÎDIUŢĂ
Șef Serviciu

Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale

ELENA CRISTINA ANASTASIU
Șef Serviciu

Serviciul Financiar - Contabilitate

  • 0238 720 689
  • interior 227
  • interior 129
  • interior 151

Serviciul Resurse Umane

Jur. SORIN PĂTRAȘCU
Șef Serviciu

Serviciul Statistică Medicală

BOGDAN CARÎP
Șef Serviciu

Asistenți sociali

GEORGIANA DRAGU
Asistent social

Sus