Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Telefonul Vârstnicului - destinat vârstnicilor din judeţul Buzău

„TELEFONUL VÂRSTNICULUI”, este un proiect iniţiat de Fundaţia Principesa Margareta a României în parteneriat cu Consiliul Judeţean Buzău şi Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului, care se adresează vârstnicilor din judeţul Buzău şi care are ca scop implementarea unei linii telefonice gratuite şi confidenţiale pentru persoanele care au nevoie de consiliere în acest sens.

În şedinţa Consiliului Judeţean de astăzi, 28.06.2018 acest proiect de hotărâre a trecut de votul consilierilor judeţeni şi a fost aprobat, urmând a fi implementat.

La numărul de telefon 0800 460 001 pot suna vârstnicii care au nevoie de informare și consiliere, dar și dacă se simt singuri, din pricina izolării sociale foarte răspândite printre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.

Proiectul reprezintă un parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea creşterii nivelului de informare a vârstnicilor privind drepturile şi beneficiile asigurate acestora de către ambele părţi, precum şi despre modalităţile de furnizare în sensul:
  • Acordării unor informaţii corecte despre serviciile oferite prin Telefonul Vârstnicului, persoanelor din grupul ţintă (vârstnici peste 65 de ani, indiferent de sex, din mediul urban şi rural, persoane vorbitoare de limba română, cu acces la servicii de telefonie fixă/mobilă);
  • Promovării corecte a serviciilor oferite în rândul vârstnicilor, la nivel local, ţinând cont de oportunităţile sau limitările serviciilor pe care Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului le poate asigura;
  • Sensibilizării publicului larg prin activităţile desfăşurate asupra problematicii vârstnicilor, asistenţei sociale a vârstnicilor aflaţi în dificultate şi mobilizarea comunităţii în beneficiul acestora.

Totodată acest proiect vine ca răspuns la problema îmbătrânirii populației, fenomen în creștere atât la nivel mondial și european, cât și la nivel național. Peste trei milioane de persoane din populația totală a României este reprezentată de persoane cu vârsta de peste 65 ani, conform Institutului Naţional de Statistică.

Linia telefonică gratuită 0800 460 001 este disponibilă între 08:00 și 20:00, de luni până vineri și sâmbăta, între 08:00 și 16:00. Dincolo de ALO, o voce caldă și înțelegătoare oferă un răspuns și o vorbă bună persoanelor în vârstă, care au nevoie de o informație practică sau, pur și simplu, vor să stea de vorbă cu cineva care îi ascultă.

Proiectul contribuie la reducerea riscului de instituţionalizare a persoanelor vârstnice. „Implementarea proiectului presupune şi accesul persoanelor vârstnice, încadrate în grupul ţintă din judeţul Buzău, la aceste facilităţi şi servicii, fapt ce poate determina reducerea riscului de instituţionalizare a persoanelor vârstnice respective, cu efect pozitiv simultan asupra dinamicii numărului solicitărilor de instituţionalizare a persoanelor vârstnice adresate instituţiei publice judeţene de asistenţă socială, peste capacitatea de admitere a unităţilor de asistenţă socială specializate, de tip rezidenţial, din structura acesteia/cămine pentru persoane vârstnice” se arată în argumentarea care susţine necesitatea implementării acestui proiect la nivel judeţean.

Pe lângă problemele financiare și cele medicale, categoria de populație cu vârsta de peste 65 ani întâmpină două mari probleme: singurătatea și accesul limitat la informație. Acestea sunt cauzate atât de fenomenele sociale de izolare și discriminare a persoanelor vârstnice, cât și de migrația accentuată din ultimii ani a familiilor tinere. În plus, maladiile moderne, precum cancerul, fac multe victime în rândul populației tinere, lăsând vârstnicii fără copii, rude sau prieteni (grup de suport și sursă de informare) și contribuind la izolarea socială a acestora.

 

    Surse:
  1. Fundaţia Principesa Margareta a României - https://www.telefonulvarstnicului.ro/
  2. Institutul Naţional de Statistică - https://www.insse.ro/cms/
  3. Consiliul Judeţean Buzău - http://cjbuzau.ro/
Compartiment Relații Publice,
Adriana Bunilă
Sus