CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Numărul copiilor părăsiţi în unităţile sanitare rămâne la cote alarmante

Abandonul copiilor în unităţile sanitare este un subiect sensibil și rămâne un fenomen social greu de combătut. Rata abandonurilor nou-născuţilor şi a copiilor mici în maternităţi şi spitale/secţii de pediatrie tinde să rămână la cote alarmante. În ciuda unei scăderi a abandonului la copiii mai mari, asistăm la o creştere a abandonului la nou-născuţi sau în primele luni de viaţă ale copilului, în maternitatea/spitalul în care era internat. Aceşti copii sunt, cel mai adesea, rezultatul unei sarcini nedorite.

În România, ca și în alte țări membre UE, nu există încă o definiție legală clară și completă a termenului de abandon al copilului. Această ambiguitate privind aspectele care constituie abandonul copilului ridică foarte multe semne de întrebare. De-a lungul timpului au existat și există încă, din păcate, un număr mare de abandonuri de copii, atât în maternități, cât și în diverse alte locații care pot pune în pericol viața copilului.

Când spunem copii abandonaţi ne referim la acei copii care sunt părăsiţi de familie în maternitate, în spitalele de copii sau chiar pe stradă. Abandonul reprezintă cea mai gravă formă de neglijare a copiilor şi de abuz față de aceștia. Un lucru demonstrat de nenumărate studii este acela că un copil prezintă carențe în dezvoltarea psiho-afectivă, intelectuală, socială şi motorie din cauza lipsei afecțiunii părinteşti, a unei îndrumări corespunzătoare.

Din momentul în care sunt abandonați, aceşti copii sunt privați de anumite drepturi, printre care, dreptul la identitate, dreptul de a fi crescuţi şi educaţi de părinţi, dreptul la sănătate şi la educaţie. O categorie aparte o constituie cei abandonați în unitățile sanitare, adică cei părăsiți de către mame de la primele ore de la naştere sau în zilele imediat următoare.

La nivel național, în anul 2017, s-a înregistrat un număr de 804 copii care au fost părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare, conform datelor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA).

Dintre aceştia, 573 au fost părăsiţi în maternităţi, 187 în secţiile de pediatrie, iar 44 au fost lăsaţi în alte secţii de spital, conform datelor ANPDCA.

Situaţia copiilor abandonaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

În anul 2015, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, s-au înregistrat 32 de cazuri de copii părăsiţi de mame, în anul 2016 s-au înregistrat cele mai multe cazuri - 37, în anul 2017 - s-au înregistrat 19 cazuri iar în primele 6 luni ale anului 2018 s-au înregistrat 19 cazuri. După cum se poate observa, numărul copiilor părăsiţi de către mame este în creştere.

Cauzele care au dus la creşterea ratei de abandon sunt:
 • Nivelul scăzut de educaţie;
 • Lipsa de informare privind metodele contraceptive;
 • Lipsa locuinţei sau condiţii improprii de locuit;
 • Lipsa sprijinului partenerului sau al familiei;
 • Sărăcia.

Recomandări privind diminuarea fenomenului de abandon la copii

 • Promovarea programelor de planning familial, - educaţie sanitară, sexuală și contraceptivă în şcoli, prevenirea sarcinilor nedorite;
 • Dezvoltarea serviciului de asistenţă socială;
 • Monitorizarea sarcinilor din punct de vedere medical, cu aprecierea din timp, al riscului social;
 • Dezvoltarea unor activități care să favorizeze atașamentul mamă - copil.

Aceste recomandări reprezintă un pas în plus pentru prevenirea abandonului copiilor. În acest sens, ne dorim o scădere al numărului de abandonuri ca urmare a acestor programe/strategii ori a implementării unor campanii publicitare pentru responsabilizarea părinților/viitorilor părinți.

 

  Surse
 1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA)
 2. Legea nr.272/2004 privind Protecţia și Promovarea Drepturilor Copilului - Republicată și Actualizată
 3. HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare.
 4. Necesitatea suportului pentru combaterea excluziunii sociale a copilului - autori: Raluca Popescu, Daniel Arpinte, Gabriela Neagu

Compartiment Relaţii Publice
Adriana Bunilă

Sus