Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Este imperios necesar să ştim cine suntem!

Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”

Sabin Bâldea este medic primar în cadrul Secţiei A.T.I. a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, dar, în același timp, și scriitor, unul discret şi sensibil.

Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Târgu Mureş, Prof. Mircea Dorin Istrate, îl descrie astfel pe medicul Sabin Bâldea: Cu ceva timp în urmă, l-am cunoscut pe medicul ATI-ist Sabin Bâldea de la S.J.U. Buzău, un om modest, cu un cuvânt cald, bine cumpănit, rostiror întotdeauna de adevăr, doctor în ştiinţe medicale, doctor în daco-românistică, având preocupări în domeniul artelor marţiale, al terapiilor alternative, complementare şi mai ales în cel al istoriei neamului românesc. Domnia sa a devenit cunoscut în rândul istoricilor. Cu toate acestea, a rămas acelaşi om modest, sensibil, cu sentimente înălțătoare, altruist, un prieten al tuturor celor care l-au cunoscut într-o împrejurare oarecare.

„Ar trebui să ştim cine suntem!” este prima carte semnată de medicul buzoian. Această carte este un glas al redeşteptării naţionale, un strigăt din adâncul simţirii şi gândirii etniei dacoromâne, o cărămidă pentru edificiul decimilenar închinat renaşterii spirituale a unei generaţii care nu se vrea sacrificate prin minciună, o generaţie care poate şi trebuie să treacă  acţiune decisivă, altfel se risipeşte sau o vor risipi alţii…

„Am fost aici dintotdeauna” este a doua carte semnată de medicul buzoian Sabin Bâldea, care spune: Îmi place să cred că ne tragem din marele popor pelasg de la care moştenim limba protolatină. Popor antic, apărut dinainte de cele două diluvii legendare interesând Attica, Beoţia şi Tessalia, pelasgii, despre care grecii recunoşteau că locuiseră teritoriile pe care s-au aşezat ei, au introdus în Europa cele dintâi beneficii ale civilizaţiei.

Herodot, în faimoasa lucrare „Istorii”, menţionează: „Pelasgii au fost primii locuitori ai Greciei şi Italiei aparţinând rasei europene” după care continuă „masa cea mare a acestor populaţii se află în nordul Mării Negre şi Istrului”.
În timpurile preistorice, pelasgii au avut o extindere vastă geografică şi se constituiau într-o mare unitate politică şi religioasă.

„Drum spre lumină” este un volum de poezii care are ca teme iubirea, dragostea, întoarcerea în lumea copilăriei, neamul său cel vechi şi mereu jertfitor în scurgerea timpului, biserica cea adunătoare şi mai apoi curăţătoare de suflete şi de păcate, satul cel păstrător de datini şi obiceiuri străvechi, perene, purtător de mare şi luminată înţelepciune sclipitoare, toate având ca unic scop făurirea de conştiinţe, de bunăcuviinţă, de smerit, de tot ceea ce a fost cândva bun, curat, adevărat, dar mai ales necesar pentru a fi folositor pentru viaţă.

Recent, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Buzău a avut loc Simpozionul Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”, la care au participat personalităţi importante din toată țara şi medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Dr. Sabin Bâldea a fost organizatorul acestui eveniment şi a fost însoţit de soţia sa, dr. Vasilica Bâldea, medic primar în cadrul secţiei O.R.L. „Este imperios necesar să ştim cine suntem” este tema pe care dr. Sabin Bâldea a abordat-o în cadrul acestui eveniment. Vă prezentăm un scurt rezumat al acestei teme: Nu ar trebui să existe român care să nu se întrebe cine este, de unde vine şi mai ales spre ce se îndreaptă. Insist să se ştie că noi, românii, suntem descendenţii direcţi ai glorioasei civilizaţii autohtone situate în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic cu multe milenii înainte de Hristos.

Între 2003 şi 2006, s-a desfăşurat în Germania studiul „Cercetări de paleogenetică moleculară la populaţiile vechi din Epoca Bronzului şi Fierului de pe teritoriul României-evidenţierea relaţiilor genetice cu populaţia românească şi alte populaţii europene actuale.” Acesta a fost condus şi realizat de profesorul universitar doctor Alexander Rodewald. Concluziile sunt uimitoare, incontestabile: poporul român este continuatorul locuitorilor vechi din acest teritoriu de peste 5000 de ani (î.hr.). Miceal Ledwith, în calitate de fost membru al Comisiei Teologice Internaţionale şi consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, având acces la arhivele bibliotecii Vaticanului, ne confirmă autorizat: „...mai puţină lume cunoaşte că limba română sau precursoarea sa vin din locul din care se trage limba latină şi nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă românească.”

Ce ar putea trezi poporul român şi ce ar trebui să şe ştie restul lumii despre noi? Cu siguranţă, faptul că acest teritoriu pe care ne aflăm reprezintă leagănul Vechii Europe, că suntem autohtoni de la începuturi, o civilizaţie multimilenară ce nu a râvnit niciodată la bunurile altora şi, mai mult, legitimată să pornească respiritualizarea Europei şi a întregii lumi.

Compartiment Relații Publice,
Adriana Bunilă

Galerie

Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Este imperios necesar să ştim cine suntem!Tema abordată de medicul Sabin Bâldea în cadrul Simpozionului Naţional „Trecut istoric românesc. Martori culturali şi identitari”
Sus