Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Concursuri posturi medici și farmaciști 2021

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs în anul 2021, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiiior de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fărd paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef in unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare în 2021, următoarele posturi:
Viața medicală nr. 49/10 decembrie 2021
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic in specialitatea cardiologie la Compartiment Terapie intensivă Coronarieni;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neurologie la Secţia Neurologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de supraveghere prevenire şi limitare a infecţiiior asociate asistenţei medicale(SPIAM);
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia A.T.I.;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie;
 • 2 posturi cu normă intreagă de medic in specialitatea neonatologie la Sectia Neonatoiogie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Sectia Oncologie medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea radiologie Laborator Radiologie şi imagistică medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Oncologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea diabet, nutriție, boli metabolice la Cabinet Diabet, nutriţie şi boli metabolice;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină generală cu drept de liberă practică, competență/atestat în medicină de urgenţă la UPU-SMURD.
Concursul organizat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant cu normă întreagă de farmacist specialist specialitatea farmacie clinică la Farmacia Maternitate va avea loc în data de 20.12.2021 ora 900 la Facultatea de Farmacie București, str. Traian Vuia, nr. 6.
Concursurile organizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante cu normă întreagă de medic confirmat în specialitatea medicină internă la Secţia Medicină internă, publicate în săptămânalul „Viaţa Medicală" nr. 35 din 3 septembrie 2021 respectiv nr. 41 din 15 octombrie 2021 vor avea loc în data de 19.11.2021, ora 0900 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău - Secţia Medicină internă etaj 4.
Viața medicală nr. 43/29 octombrie 2021
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următorul post:
 • Un post vacant cu normă întreagă de farmacist specialist, specialitate farmacie clinică, pe perioadă nedeterminată la Farmacie Maternitate.
 • Situația privind dosarele de concurs depuse la concursul/examenul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant de farmacist specialist specialitatea farmacie clinică publicat in săptămânalul „Viaţa Medicală“ nr. 43/29.10.2021
Viața medicală nr. 41/15 octombrie 2021
Spitalul Judeţean de Urgenţa Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordin nr. 869*) din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină internă la Secţia Medicină internă.
La concurs se pot prezenta medici specialişti cu drept de liberă practică.
Viața medicală nr. 35/3 septembrie 2021
Spitalul Judeţean de Urgență Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 69*) din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină internă la Secţia Medicină internă;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Compartiment Terapie intensivă Coronarieni;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neurologie la Secţia Neurologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de supraveghere prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale(SPIAM);
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia A.T.I.;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie a Secţia Pediatrie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neonatologie la Secţia Neonatologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Secţia Oncologie medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laborator Radiologie şi imagistică medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Cabinet Oncologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea diabet, nutriţie şi boli metabolice la Cabinet Diabet, nutriţie şi boli metabolice;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină generală cu drept de liberă practică, competenţă/atestat în medicină de urgenţă la UPU-SMURD;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie la UPU-SMURD;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea chirurgie generală la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet Chirurgie generală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea ORL la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet ORL;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet Pediatrie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină internă la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet Medicină internă.
Viața medicală nr. 21/28 mai 2021

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 869*)din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:

 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină internă la Secţia Medicină internă;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea gastroenterologie la Compartiment Gastroenterologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neurologie la Secţia Neurologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea nefrologie la Compartiment Nefrologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Compartiment Terapie intensivă Coronarieni;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea dermato-venerologie la Compartiment Dermato-Venerologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de supraveghere prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale(SPIAM);
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia A.T.I.;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea neonatologie la Secţia Neonatologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea neonatologie la Secţia Neonatologie - Compartiment Terapie intensivă;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Secţia Oncologie medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laborator Radiologie şi imagistică medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Cabinet Oncologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea diabet, nutriţie şi boli metabolice la Cabinet Diabet, nutriţie şi boli metabolice;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină generală cu drept de liberă practică, competenţă/ atestat în medicină de urgenţă la UPU-SMURD;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie la UPU-SMURD;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea chirurgie generală la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet Chirurgie generală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea ORL la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet ORL;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet Pediatrie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină internă la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet Medicină internă.
Viața medicală nr. 16/23 aprilie 2021

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 869*) din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cumodificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:

 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic confirmat în specialitatea nefrologie la Compartimentul Nefrologie.
Viața medicală nr. 15/16 aprilie 2021
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 869*) din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea otorinolaringologie la Secţia ORL;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea boli infectioase la Secţia Boli infecțioase;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea obstetrică-ginecologie la Secția O.G. II;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea anatomie patologică la Serviciul Județean de Medicină Legală.
Viața medicală nr. 10/12 martie 2021
ANUNȚ

Spitlul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 869*) din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:

 • 2 posturi vacante cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea medicină internă la Secţia Medicină internă;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină internă la Secţia Medicină internă;
 • 2 posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie la Compartiment Gastroenterologie;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea nefrologie la Secţia Nefrologie;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea dermatovenerologie la Compartiment Dermato-venerologie;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de supraveghere prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale (SPIAM);
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic rezident ultimul an (V) confirmat în specialitatea urologie la Secţia Urologie;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia A.T.I.;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea neonatologie la Secţia Neonatologie;
 • 2 posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea oncologie medicală la Secţia Oncologie medicală;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laborator Radiologie şi imagistică medicală;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea oncologie medicală la Cabinet Oncologie;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea chirurgie generală la Secţia Chirurgie generală;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină internă la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet Medicină internă;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea medicină generală cu drept de liberă practică, competenţă/ atestat în medicină de urgenţă la UPU-SMURD.

Republicare posturi vacante de medic scoase la concurs:

 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • 2 posturi vacante cu normă întreagă de medic specialitatea cardiologie la Compartiment Terapie intensivă Coronarieni;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea neonatologie la Secţia Neonatologie - Compartiment Terapie intensivă;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea pediatrie la UPU-SMURD;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea chirurgie generală la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet Chirurgie generală;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea ORL la Centrul de Sănătate Multţfuncţional Pîrscov - Cabinet ORL;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea pediatrie la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov - Cabinet Pediatrie;
 • 2 posturi vacante vacante cu normă întreagă de medic specialitatea neurologie la Secţia Neurologie;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist specialitatea diabet, nutriţie şi boli metabolice la Cabinet Diabet, nutriţie şi boli metabolice.
Anunț privind reluarea desfășurării concursului pentru ocuparea postului vacant cu normă întreagă de farmacist specialist
 • un post vacant cu normă întreagă farmacist specialist specialitatea farmacie clinică la Farmacia spitalului publicat în săptămânalul ,,Viața Medicală’’ nr. 3/24.01.2020
Anunț privind reluarea desfăşurării examenului pentru ocuparea postului vacant cu normă întreagă de medic specialist
 • un post vacant cu normă întreagă medic specialist specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laborator Radiologie şi imagistică medicală publicat în săptămânalul „Viaţa Medicală" nr. 8/28.02.2020
Sus