CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Cabinet Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice din Ambulatoriu

Program personal medical

MEDIC Dr. Stănescu Apriliana - norma de baza +1/2 norma cumul funcții cf ctr.5021/2019 700-1900 luni, miercuri, vineri
700-1500 marți
700-1530 joi
ASISTENȚI As. Matei Vasile 700-1500 de luni până vineri
As. Șerb Teodora 700-1500 de luni până vineri
As. Avram Ionela Grațiela 1100-1900 luni, miercuri, vineri
730-1530 marți, joi
Prin rotație 1, 2, 3 pentru asigurarea activității medicului în completarea 1/2 normă

Cabinetul de Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice este în contract cu C.J.A.S. Buzău.

În cabinetul de Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice, consultațiile și controalele pentru pacienții asigurați se acordă gratuit, numai în limita contractului cu CJAS Buzău.