Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Asistența socială acordată pacienților

Atribuții ale asistentului social din cadrul unității spitalicești

 • identifică pacienții care necesită servicii de asistență socială;
 • asigură asistența individualizată și pentru familie în vederea rezolvării problemei sociale;
 • asigură consiliere individuală și de familie;
 • oferă informații complete și corecte pacienților și familiilor acestora privind drepturile/serviciile/prestațiile de care pot beneficia, în funcție de problema identificată, conform legislației în vigoare;
 • reprezintă persoanele asistate în relațiile cu autoritățile locale, alte instituții, organizații neguvernamentale;
 • sprijină mama/familiile pentru obținerea actelor de identitate ale copiilor și propriile acte și prezintă importanța acestor documente;
 • colaborează cu autoritățile pentru obținerea actelor de identitate ale persoanelor asistate;
 • informează mamele/familiile pacienților asupra drepturilor și obligațiilor față de aceștia;
 • oferă informații de educație pentru sănătate pacienților și familiilor acestora;
 • colaborează cu diferite organizații la realizarea unor programe ce se adresează unor grupuri țintă (mame minore, copii neînsoțiți în spital, familii monoparentale etc., în funcție de specificul unității sanitare);
 • participă la activitățile de consiliere a mamei/familiei asigurând informarea cu privire la drepturile și obligațiile ce îi revin conform legii, în raport cu situația în care se află, inclusiv cu privire la obligația părinților de a înregistra nașterea copilului în termen de 15 zile și documentele care le sunt necesare în acest scop;
 • sprijină mama/familia pentru obținerea măsurilor de protecție care se impun;

Toate datele personale ale pacienților colectate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu sunt confidențiale.

În funcție de stadiul bolii și tipologia neoplasmului pacienții pot fi încadrați sau nu de către Comisia pentru persoane cu handicap, într-un grad de handicap:

 • Gradul I - Grav cu sau fără asistent personal
 • Gradul II - Accentuat
 • Gradul III - Mediu

Documente necesare obținerea certificatului de handicap pentru adulți

 1. Referat Medical completat de medicul specialist oncolog, în original
 2. Scrisoare medicală (anexa 5 ) de la medicul de familie, în original
 3. Bilete externare spital (vechi, recente), Rezultat Histopatologic (biopsie), în copie
 4. Rezultate investigații paraclinice (analize de laborator, ecografie, tomografie, rezonanță magnetică nucleară RMN ) în copie
 5. Copie carte identitate (buletin)
 6. Adeverință de la locul de muncă, dacă este din câmpul muncii sau de la AJOFM dacă este șomer
 7. Dacă pacientul este pensionar este necesar un cupon de pensie și copie a deciziei de pensionare (administrativă)

Toate documente menționate mai sus vor fi depuse la DGASPC Buzău – Serviciul de Asistență Socială care în perioada imediat următoare va efectua o anchetă socială la domiciliul pacientului și ulterior va trimite dosarul către Serviciul de Evaluare Complexă Buzău.

Pacientul primește la domiciliu o comunicare în care sunt menționate data și ora la care trebuie să se prezinte la Serviciul de Evaluare Complexă (în cazul în care pacientul se poate deplasa); dacă este nedeplasabil, acesta va fi vizitat pentru evaluare la domiciliu.

Certificatul de Handicap se eliberează în termenul stabilit de lege.

Obținerea drepturilor persoanelor cu handicap

 1. Gradul de handicap GRAV

  Se depune un dosar pentru obținerea unui acord cu obținea unui asistent personal sau indemnizație însoțitor la compartimentul juridic din cadrul DGASPC (dosarul conține: Certificatul de handicap în copie, copie buletin pacient, cerere tip).

  Acordul se eliberează în termen de 3-5 zile de la același serviciu și trebuie depus la Primăria de domiciliu împreună cu următoarele acte:

  • Certificatul de handicap, copie carte identitate pacient, certificate de căsătorie, certificate de naștere, cupon de pensie (copie) sau adeverința de salariu în cazul în care sunteți salariat, sau declarație pe proprie răspundere că nu realizați venit, cerere tip.

  Indemnizația pentru însoțitor este în cuantumul stabilit de lege, valoarea acesteia fiind variabilă în funcție de salariul minim pe economie.

  ATENȚIE !

  Dacă ați optat pentru angajarea unui asistent personal acesta va fi angajat al Primăriei de domiciliu.

  Nu puteți opta pentru ambele drepturi-indemnizație pentru însoțitor și angajarea asistentului personal.

  Dacă pacientul este pensionar de invaliditate (boală) cu gradul I și primește indemnizație de la Casa Județeană de Pensii, nu poate primi indemnizație și de la Primărie.

  Se depune un dosar la Monitorizare DGASPC pentru obținerea bugetului complementar lunar pentru persoane cu handicap.

  Dosarul conține copii Xerox ale următoarelor documente - Certificatul de handicap, buletin pacient, certificate de căsătorie, certificat de naștere, cupon de pensie, cerere tip - se primește un număr de înregistrare, iar beneficiarul intră în drepturi cu ziua întâi a lunii următoare depunerii cererii.

 2. Gradul de handicap ACCENTUAT

  Se depune un dosar la Monitorizare DGASPC pentru obținerea bugetului complementar lunar pentru persoane cu handicap.

  Dosarul conține copii Xerox ale următoarelor documente:

  • Certificatul de handicap, buletin pacient, certificat de căsătorie, certificat de naștere, cupon de pensie, cerere tip - se primește un număr de înregistrare, iar beneficiarul intră în drepturi cu ziua întâi a lunii următoare depunerii cererii.
 3. Gradul de handicap MEDIU

Cât timp este valabil Certificatul de handicap?

Certificatul de handicap poate fi valabil pentru o perioadă de 6 luni, 12 luni sau poate avea perioadă nedeterminată.

Drepturi și gratuități pentru persoanele care dețin Certificat de handicap

 1. Biletele pentru tren și transport (Pentru Gradul I/ grav-12 bilete/an+ 12 pentru însoțitor sau asistent personal, pentru Gradul II/ accentuat - 6 bilete/an-pentru pacient).
 2. Gratuitate pentru achiziționarea de medicamente pe baza certificatului de handicap depus la medicul de familie și medicul specialist.
 3. Rovinietă gratuită.
 4. Loc de parcare gratuit - card pentru parcare.
 5. Legitimație pentru gratuitate la transportul în comun pentru pacientul cu handicap și însoțitor sau asistentul personal.
 6. Dacă pacientul este neasigurat în sistemul de asigurări de sănătate prin intermediul certificatului de handicap devine asigurat și trebuie să se prezinte la Casa de Asigurări de Sănătate pentru înregistrare.
 7. Pe baza certificatului de handicap pacienții pot beneficia de gratuitate pentru impozit (se depune o copie a certificatului de handicap la birourile administrației fiscale de care aparțineți în funcție de domiciliul dumneavoastră).
Sus