Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Suspendare vizite pacienți

Ca urmare a creșterii numărului de cazuri de infectări cu virusul SARS-Cov-2, vizitele aparținătorilor pe secțiile spitalului se suspendă, excepție fac aparținătorii pentru copiii neînsoțiți, pacienții în stare terminală sau critică și alte situații deosebite.

Aceștia vor putea fi vizitați de către membrii familiei cu acordul medicului curant/medic de gardă (după caz) și avizul conducerii spitalului printr-o cerere scrisă înaintată către secretariatul unității.

În vederea asigurării protecției membrului familiei/aparținătorului legal, vizita poate avea loc în următoarele condiții:
  • O singură persoană poate intra la pacient, o singură dată pe durata spitalizării pacientului; în funcție de evoluția clinică sau dacă perioada de spitalizare, dacă aceasta este prelungită se poate lua în considerare o nouă vizită sau vizita unui alt membru al familiei; nu se recomandă vizite multiple;
  • Timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute;
  • Aparținătorul poartă echipament individual complet de protecție asigurat de unitatea sanitară și respectă toate măsurile sanitare care se impun.

Pe durata programului de vizitare, personalul medical poate solicita membrului familiei/aparținătorului legal să întrerupă vizita și să părăsească incinta spitalului, în situații de urgență medicală, precum și în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare sau prejudiciază efectuarea de manevre și îngrijiri medicale.

Manager,
Ec. Claudiu Damian
Sus