Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Anunț activitate de voluntariat

Persoanele cu pregătire în domeniu medical interesate să desfășoare activitate de voluntariat la Spitalul Județean de Urgență Buzău, vor depune dosarul de înscriere la Serviciul Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la voluntariat va cuprinde următoarele documente:
  • Cerere de voluntariat - formularul se găseşte și la Serviciul Resurse Umane;
  • Copie BI/CI;
  • Acte studii;
  • Fişă de aptitudine (dosar medical);
  • Declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale - se completează la Serviciul Resurse Umane.
Sus