Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Lansare proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Spitalul Județean de Urgență Buzău, cu sediul în loc. Buzău, strada Stadionului, nr. 7, jud. Buzău, derulează proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului Covid 19 în Spitalul Județean de Urgență Buzău” - SMIS 141743, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 20.561.083,58 lei, din care valoarea totală eligibilă de 20.465.883.58 lei și valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR de 20.465.883.58 Lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 15 luni, respectiv între data 01 Octombrie 2020 și data 31 Decembrie 2021, aceasta cuprinzând, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 în cadrul Spitalului Județean Buzău, prin achiziția de echipamente medicale, cu scopul de a răspunde în timp util și eficient la criza provocată prin oferirea de servicii adecvate.

Obiectivul general și scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Dotarea infrastructurii Spitalului Județean de Urgență Buzău cu echipamente medicale în vederea prevenirii SARS COV 2 - obiectiv ce va contribui la îndeplinirea indicatorilor de proiect: 2S132- Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare

Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  1. Unitați sanitare publice dotate pentru gestionarea crizei COVID-19 - Nr unități: 1
Rezultatul va fi atins prin achiziționarea de aparatură și echipamente medicale care:
  • conduc la îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti,
  • reduc riscul de apariţie a complicaţiilor,
  • îmbunătăţesc confortul pacienţilor şi le permite reintegrarea rapidă în familie şi în viaţa profesională.

 

Spitalul Județean de Urgență Buzău
Str. Stadionului, nr. 7, loc. Buzău, jud. Buzău
Tel: 0238720689
Fax: 0238720223
e-mail: secretara@spitalulbuzau.ro

Sus