Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Înscrierea pentru programele de studii complementare

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar

 

Vă informăm că Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar din cadrul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, anunţă începerea înscrierilor pentru programele de studii complementare în vederea obţinerii atestatelor în Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi Asistenţă medicală de urgenţă pentru structurile de primire a urgenţelor, în perioada 10 Decembrie 2019 - 9 Ianuarie 2020.
La înscriere se va ţine cont de prevederile O.M.S. 403/2009:
  1. La programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească au acces:
    1. medicii de medicină generală cu drept de liberă practică;
    2. medicii confirmaţi specialişti/primari în specialităţile: anestezie şi terapie intensivă, pediatrie, medicină de familie.
  2. Medicii prevăzuţi la alin. (1), încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi în structurile de primire a urgenţelor, care nu au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti/urgenţe medico-chirurgicale, au acces cu prioritate la acest program.
  3. Programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului in asistenţă medicală din cadrul structurilor de primire a urgenţelor poate fi efectuat de către medicii care au obţinut certificat de competenţă/atestat in urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico - chirurgicale /asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească.
  4. Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare, care nu au obţinut dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare."

Programul de pregătire pentru obţinerea atestatului pentru Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească va începe în data de 3 februarie 2020, în centrele de pregătire: Arad, Bucureşti - Spitalul Clinic de Urgenţă, Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Tg. Mureş şi Timişoara, având alocate 10 locuri pentru fiecare centru.

Programul de pregătire pentru obţinerea atestatului pentru Asistenţă medicală de urgenţă pentru structurile de primire a urgenţelor va începe în data de 10 februarie 2020, în centrele de pregătire: Arad, Bucureşti - Spitalul Universitar de Urgenţă, Cluj-Napoca, laşi, Oradea, Tg, Mureş şi Timişoara, având alocate 5 locuri pentru fiecare centru.

Centrele vor funcţiona doar în cazul ocupării tuturor locurilor stabilite. În caz contrar, cei înscrişi vor fi redistribuiţi în celelalte centre. Selecţia şi repartiţia pe centre a cursanţilor se va realiza în perioada 10.01.2020 - 15.01.2020.

Repartiţia pe centre de pregătire se va afişa în data de 15.01.2020 pe site-ul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, www.snspms.ro la secţiunea Noutăţi.

Dosarele de înscriere la acest program trebuie sa conţină formularul de înscriere completat şi nota de informare a participantului privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum şi următoarele documente în copie: diploma de licenţă, certificatul de membru CMR, valabil la data începerii cursului, ordinul de confirmare în specialitate, carte de identitate, certificatul de atestare în Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească (pentru cei care se înscriu la Asistenţa medicală de urgenţă pentru structurile de primire a urgenţelor), acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire.
După repartiţia pe centre de pregătire şi afişarea din data de 15 ianuarie 2020, se va trimite şi dovada achitării taxei de participare (integral sau parţial, după caz).

Taxa de participare este de 4400 lei, pentru fiecare program şi se poate achita integral sau în două rate egale, în contul menţionat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31, sector 2. Bucureşti.

Achitarea integrală sau a primei rate, în perioada 16.01.2020 - 31.01.2020 este condiţie obligatorie de participare la curs.

Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti
Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti
Cont: RO80TREZ70220F33S000XXXX, Trezorerie Sector 2,
CIF: 26328134

Nota bene ! Dosarele de înscriere se vor trimite scanate prin e-mail pe adresa [email protected] sau se vor depune la sediul CNDPDS din str. Bodeşti nr. 1, sect. 2, Bucureşti, de luni până joi în intervalul orar 10:00 - 15:00, la camera 45, etaj 1, sau pot fi trimise prin poştă la adresa: Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar, strada Bodeşti nr. 1, sect. 2, Bucureşti, cod poştal 022432.

DIRECTOR GENERAL,
Prof. Univ. Dr. Cristian VLĂDESCU

Şcoala Natională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Bucureşti

Sus