CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Serviciile de suport

BIROU ACHIZIŢII PUBLICE

Ec. NICOLAE ENE - ŞEF BIROU


BIROU AUDIT PUBLIC INTERN

ELENA CIOLAN - ŞEF BIROU


BIROU TEHNIC

Ing. BOGDAN GHEORGHE MÎNTOIU - ȘEF BIROU


COMPARTIMENT JURIDIC

ELENA CONSTANTIN - CONSILIER JURIDIC I A


COMPARTIMENT PROTECȚIA DATELOR

CĂTĂLIN ICHIM


COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Ec. VALENTIN DINU


COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ

Insp. prot. civ. GABI CONSTANTIN MOCANU


COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL

ADRIANA-MARIA BUNILĂ - REFERENT


OFICIUL DE CALCUL - INFORMATICĂ


SECRETARIAT

MARCELA BRATOSIN - SECRETAR DACTILOGRAF I A


SERVICIUL ADMINISTRATIV

IANCU NICOLAE - ŞEF SERVICIU


SERVICIUL APROVIZIONARE TRANSPORT

CRINA LUMINIŢA GÎDIUŢĂ - ŞEF SERVICIU


SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE

ELENA CRISTINA ANASTASIU - ŞEF SERVICIU


SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE


SERVICIUL RESURSE UMANE

SORIN PĂTRAȘCU - ŞEF SERVICIU


SERVICIUL STATISTICĂ MEDICALĂ

BOGDAN CARÎP - ŞEF SERVICIU


ASISTENŢI SOCIALI

GEORGIANA DRAGU - ASISTENT SOCIAL