CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Standarde de calitate

Nivel acreditat 0RDIN nr. 464 din data de 02.08.2016
privind încadrarea SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU în categoria

„Nivel acreditat”

SR EN ISO 9001:2008 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU a implementat şi menţine un

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII,

care îndeplineşte cerinţele standardului:

SR EN ISO 9001:2008

pentru următoarele domenii de activitate:
  • Activităţi de asistenţă medicală specializată;
  • Activităţi de asistenţă spitalicească;
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.
SR EN ISO 14001 :2005 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU a implementat şi menţine un

SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU,

care îndeplineşte cerinţele standardului:

SR EN ISO 14001 :2005

pentru următoarele domenii de activitate:
  • Activităţi de asistenţă medicală specializată;
  • Activităţi de asistenţă spitalicească;
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.
SR OHSAS 18001:2008 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU a implementat şi menţine un

SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ȘI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE,

care îndeplineşte cerinţele standardului:

SR OHSAS 18001:2008

pentru următoarele domenii de activitate:
  • Activităţi de asistenţă medicală specializată;
  • Activităţi de asistenţă spitalicească;
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.
Agenţia Naţională de Transplant
În anul 2004 apare Legea nr. 588, de înfiinţare a Agenţiei Naţionale de Transplant, care este instalată în actualul sediu şi încadrată cu o schemă de personal. Consiliul Știinţific este format din 33 membri, personalităţi marcante ale medicinii romaneşti, componenţa sa fiind stabilită prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 183/2005 şi completat ulterior cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 814/2005.