CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

Programe naționale în care instituția este parte

CONTRACT cu Casa Județeană de Asigurări de Sănatate Buzău pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2015-2016 4277/PNS/23-04-1015

 1. Programul/subprogramul național de oncologie

  Coordonator: Dr. Vasilescu Alexandru

 2. Programul/subprogramul de diabet zaharat

  Coordonator: Dr. Marinescu Dana

 3. Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

  Coordonator: Dr. Anica Gina

 4. Programul/subprogramul de tratament al sindromului de imunodeficiență primară

  Coordonator: Dr. Mihalcea Elena

pentru asigurarea medicamentelor, materialelor sanitare necesare în terapia în spital/în spital și ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016 și Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015.

CONTRACT cu Casa Județeană de Asigurări de Sănatate Buzău pentru furnizarea de servicii de dializă în cadrul prgramului

 • Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  Coordonator: Dr. Coliof Iulian

în anii 2015-2016 nr. 4284/DIA/23-04-2015

CONTRACT cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate in bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, derulate de către unități sanitare publice din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau unități sanitare private nr. 1925 din 29.04.2015

 1. PROGRAM NAȚIONAL PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE - dintre care:

 1. PROGRAM NAȚIONAL PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE - TOTAL din care:

 1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ȘI COPILULUI - TOTAL din care:

© 2007 - 2020 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Toate drepturile rezervate
Termeni şi condiţii
Protecția datelor cu caracter personal

6 vizitatori online
ronin