CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

Programe naționale în care instituția este parte

CONTRACT cu Casa Județeană de Asigurări de Sănatate Buzău pentru finanțarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2015-2016 4277/PNS/23-04-1015

 1. Programul/subprogramul național de oncologie

  Coordonator: Dr. Vasilescu Alexandru

 2. Programul/subprogramul de diabet zaharat

  Coordonator: Dr. Marinescu Dana

 3. Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

  Coordonator: Dr. Anica Gina

 4. Programul/subprogramul de tratament al sindromului de imunodeficiență primară

  Coordonator: Dr. Mihalcea Elena

pentru asigurarea medicamentelor, materialelor sanitare necesare în terapia în spital/în spital și ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016 și Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015.

CONTRACT cu Casa Județeană de Asigurări de Sănatate Buzău pentru furnizarea de servicii de dializă în cadrul prgramului

 • Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  Coordonator: Dr. Coliof Iulian

în anii 2015-2016 nr. 4284/DIA/23-04-2015

CONTRACT cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate in bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, derulate de către unități sanitare publice din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau unități sanitare private nr. 1925 din 29.04.2015

Noutăţi

12 noiembrie
Modificări medici de gardă A.T.I.-O.G.
12 noiembrie
Modificări medici de gardă Obstetrică - Ginecologie
12 noiembrie
Modificare medic de gardă Cardiologie
9 noiembrie
Modificări medici de gardă Ortopedie

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale

SPITAL
MATERNITATE
PNEUMOLOGIE, D.V.
INFECŢIOASE
ONCOLOGIE

BIROU INTERNĂRI
C.S.M. PÂRSCOV
SECRETARIAT

FAX

Secretariat
 • 0238.710989
Maternitate
 • 0238.711041
Achiziţii
 • 0238.720223
U.P.U.-S.M.U.R.D.
 • 0238.720790

e-mail

Manager
Director Financiar-Contabil
Compartiment
Relaţii cu publicul
Sesizări

LOCALIZARE SPITAL