CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Regimul de acces în Spitalul Județean de Urgență Buzău

 

CA MĂSURĂ DE SIGURANȚĂ, PRIMIREA PACHETELOR PENTRU PACIENȚI SE VA FACE LA INTRAREA PRINCIPALĂ A SPITALULUI, NUMAI LUNI, MIERCURI, VINERI ȘI DUMINICĂ ÎNTRE ORELE 1500-1700.

Program de vizită în Spitalul Județean de Urgență Buzău

730 - 830
1500 - 1600
1900 - 2000

 

 • Accesul vizitatorilor va fi controlat și condiționat de purtarea echipamentului de protecție (halat și botoși) și dezinfecția mâinilor la intrarea în secție.
 • Vizitele sunt interzise în: Secția A.T.I., Bloc Operator, Bloc Naşteri, Secţia Neonatologie, Sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, Staţie de oxigen, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului.

 

Programul de lucru al Serviciului Județean de Medicină Legală Buzău

 1. Compartiment de Medicină-Legală Clinică

  • Medici legiști - 800-1400
  • Medic psihiatru - 800-1500
  • Asistenți medicali - 730-1530
  • Îngrijitoare - 700-1500
 2. Laborator Histopatologie

  • Medic anatomo-patolog - 800-1400
  • Asistenți medicali - 800-1400
 3. Laborator Toxicologie

  • Farmacist - 800-1500
  • Asistent farmacie/laborator - 800-1500
 4. Compartiment prosectur

  • Medici legiști - 800-1400
  • Asistenți autopsieri - 800-1400
  • Autopsieri - 800-1400
  • Îngrijitoare - 800-1400
N.B: Pentru asigurarea permanenței, medicii legiști vor lucra în ture de câte doi, conform graficului de lucru, întocmit lunar.

 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 210/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unitatea sanitară publică cu paturi - Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

Art. 6.
 1. Accesul în spital al vizitatorilor este permis în intervalul orar 730-830 / 1500-1600 / 1900-2000, numai cu respectarea următoarelor condiţii:
  1. accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul special al vizitatorilor;
  2. accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;
  3. accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;
  4. accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite;
  5. pe toată perioada prezenţei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte echipamentul de protectie.
 2. Pentru urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor, accesul acestora în spital este permanent, cu respectarea condiţiilor de la alin. 1...
Art. 7.
 1. Este interzis accesul persoanelor în spital, altele decât personalul spitalului, în zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc naşteri, secţie nou-născuţi, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului.

Art. 8. În ATI accesul este controlat şi se face numai cu avizul medicilor secţiei, în funcţie de starea pacientului internat şi obligatoriu cu purtarea echipamentului de protecţie.

Art. 9. La ieşirea din spital, persoanele care însoţesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie şi legitimitatea părăsirii spitalului de către copil.

Sus