Consiliul Judeţean Buzău
Spitalul Județean de Urgență Buzău

Secții cu medici de gardă

Secțiile cu medici de gardă

 • Anestezie şi Terapie Intensivă
 • Anestezie şi Terapie Intensivă - OG
 • Cardiologie
 • Chirurgie Generală
 • Imagistică-Radiologie
 • Medicină internă
 • Neonatologie
 • Neurologie
 • Obstetrică-Ginecologie
 • Ortopedie
 • Otorinolaringologie
 • Pediatrie
 • Pneumologie
 • Unitate Primire Urgenţe SMURD

Autentificare


Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Art. 79. Procedura de trimitere a graficelor de gărzi

Pentru informarea cât mai corectă a pacienţilor, asupra medicilor care efectuează serviciul de gardă în SJUBz, pentru eficientizarea activității medicale, în vederea reflectării transparenţei activităţii medicale se impune transmiterea graficelor de gărzi de pe toate secţiile medicale şi chirurgicale care asigură linie de gardă în cadrul SJUBz.

Continuitatea asistenţei medicale se asigură prin serviciul de gardă conform Ordinului MSP nr. 870/2004 privind timpul de muncă organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar.

Medicul şef de secţie numeşte un medic specialist sau primar încadrat pe secţie responsabil cu întocmirea graficelor de gardă. Lista medicilor responsabili de întocmirea gărzilor este centralizată la Serviciul Resurse Umane şi este aprobată de Manager. Graficele de gardă sunt întocmite electronic (conform modelului de pe site-ul SJUBz) de către medicii care au fost numiţi responsabili, în dublu exemplar, sunt aprobate de către medicul şef al secţiei şi deasemenea de Directorul Medical.

Aprobarea acestora de către Directorul Medical are ca termen data limită de 20 a fiecărei luni. Varianta scrisă a graficului de gărzi se arhivează un exemplar la nivelul secţiei şi un exemplar la serviciul Salarizare. După ce acestea au fost aprobate, trebuie realizată transmiterea graficelor de gardă la secretariat de către medicul responsabil cu întocmirea graficelor de gardă.

Termenul limită de transmitere a graficului de gărzi este data de 25 a fiecărei luni.

Orice schimb de gardă se redactează în dublu exemplar se avizează de şeful de secţie şi se aprobă de Directorul Medical în maxim 24 de ore de la solicitarea schimbului de gardă. Un exemplar rămâne la Serviciul Salarizare iar al doilea se arhivează la nivelul secţiei. Graficul de gardă în varianta electronică va fi completat cu noile date şi retransmise în aceeaşi zi la secretariat.

Consultarea graficelor de gardă poate fi făcută pe site-ul SJUBz.

Sus