CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

Examene de promovare în grad profesional

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează în data de 20.02.2020, ora 1000 examen de promovare în grad/treaptă profesională pentru următorul personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată:
  • Referent de specialitate grad III la referent de specialitate II
  • Bibliografie pentru examenul de promovare referent de specialitate grad III la referent de specialitate grad II