CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Examene de promovare în grad profesional în 2022

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează examene de promovare în grad/treaptă profesională, pentru următorul personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată:

Sus