CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Examene de promovare în grad profesional în 2022

Examene de promovare în grad/treaptă profesională, pentru personalul angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată:

Nu există anunțuri în 2022

Sus