CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

Drepturile pacientului

 1. Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale;
 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare;
 3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza;
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 5. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 6. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic;
 7. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferința;
 8. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 9. Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală;
 10. Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;
 11. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului său ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 12. Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 13. Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică;
 14. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale;
 15. Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 16. Pacientul are acces la datele medicale personale;
 17. Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului;
 18. Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare;
 19. Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale. În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale;
 20. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate;
 21. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial;
 22. Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afară spitalului;
 23. Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective;
 24. Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii;
 25. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare;
 26. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

 

Extras
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – Legea drepturilor pacientului
Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

 1. Să acorde încredere deplină în tratamentul și îngrijirile recomandate;
 2. Să se comporte civilizat și politicos cu personalul medical;
 3. Să respecte regulile de igienă personală zilnică;
 4. Să-și exprime acordul cerut de personalul medical în situațiile prevăzute prin legislație;
 5. Să participe la vindecarea lor prin respectarea recomandărilor medicale și tratamentului și să respecte riguros ordinea interioară a unității;
 6. Să nu pretindă examene de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră necesare;
 7. Să accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obișnuit în familie;
 8. Să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);
 9. Să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă dorește externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere și sub semnătură;
 10. Să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neînțelegerea unor temeni și să solicite informații doar personalului calificat;
 11. Fumatul este strict interzis, în caz contrar pacienții vor fi externați;
 12. Să păstreze curățenia în saloane, integritatea echipamentului, curățenia în grupurile sanitare și să nu degradeze instalațiile, să nu arunce pansamente, vată și alte obiecte sau resturi alimentare;
 13. Să umble în ținută vestimentară îngrijită, decentă, când iese pe coridoare sau afară în curtea spitalului;
 14. Să respecte circuitele spitalului și să nu circule prin locurile interzise pacienților în vederea protecției proprii împotriva unor agenți patogeni sau noxe;
 15. Să nu provoace neînțelegeri sau altercații cu personalul medical sau alți pacienți, în situația în care există nemulțumiri, pacientul poate să facă reclamație scrisă sau se poate adresa medicului șef de secție sau conducerii spitalului;
 16. Să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
 17. Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

Noutăţi

12 noiembrie
Modificări medici de gardă A.T.I.-O.G.
12 noiembrie
Modificări medici de gardă Obstetrică - Ginecologie
12 noiembrie
Modificare medic de gardă Cardiologie
9 noiembrie
Modificări medici de gardă Ortopedie

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale

SPITAL
MATERNITATE
PNEUMOLOGIE, D.V.
INFECŢIOASE
ONCOLOGIE

BIROU INTERNĂRI
C.S.M. PÂRSCOV
SECRETARIAT

FAX

Secretariat
 • 0238.710989
Maternitate
 • 0238.711041
Achiziţii
 • 0238.720223
U.P.U.-S.M.U.R.D.
 • 0238.720790

e-mail

Manager
Director Financiar-Contabil
Compartiment
Relaţii cu publicul
Sesizări

LOCALIZARE SPITAL