CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

Declaraţii de avere şi de interese

Conform Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, categoriile de persoane prevăzute de lege au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
De asemenea, se prevede obligaţia depunerii sau actualizării declaraţiilor de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Cap. II - Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
Art. 6 - (1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii:

e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Șefii Secţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Prenume şi nume 2019
Dr. MARICUȚĂ LAURA NICOLETA
COMPARTIMENT A.T.I. - OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
Declarații de avere și de interes
Dr. RIZOIU ANDI-CRISTIAN
COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGIE
Declarații de avere și de interes
Dr. COTEA VALENTIN
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE
Declarații de avere și de interes
Dr. SANDU OLIMPIA
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Declarații de avere și de interes
Dr. IONIȚĂ VICTOR
SECŢIA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
Declarații de avere și de interes
Dr. MICU BOGDAN CRISTIAN
SECŢIA BOLI INFECŢIOASE
Declarații de avere și de interes
Dr. NICOLAI GABRIEL
SECŢIA CARDIOLOGIE
Declarații de avere și de interes
Dr. ANASTASIU  MARIUS NICOLAE
SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ
Declarații de avere și de interes
Dr. DRAGOMIR LAURA
SECŢIA CHIRURGIE ORTOPEDIE - INFANTILĂ
Declarații de avere și de interes
Dr. VARGA ALEXANDRU GEORGE
SECŢIA CHIRURGIE PLASTICĂ, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
Declarații de avere și de interes
Dr. ZOICAN ECATERINA
SECŢIA DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE
Declarații de avere și de interes
Dr. MIHALCEA ELENA
SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ
Declarații de avere și de interes
Dr. BOBE MĂDĂLIN NICOLAE
SECŢIA NEONATOLOGIE
Declarații de avere și de interes
Dr. DIACENCO ALINA
SECŢIA NEUROLOGIE
Declarații de avere și de interes
Dr. ȘERBĂNOIU CLAUDIU
SECŢIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE I
Declarații de avere și de interes
Dr. CONSTANTINESCU MARIO CORNELIU
SECŢIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE II
Declarații de avere și de interes
Dr. PAVEL ADRIANA
SECŢIA ONCOLOGIE MEDICALĂ
Declarații de avere și de interes
Dr. VULPE GEORGE
SECŢIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
Declarații de avere și de interes
Dr. BÂLDEA VASILICA
SECŢIA OTORINOLARINGOLOGIE
Declarații de avere și de interes
Dr. ANICA GINA ALINA
SECŢIA PEDIATRIE
Declarații de avere și de interes
Dr. BÎRCĂ NICOLETA
SECŢIA PNEUMOLOGIE
Declarații de avere și de interes
Dr. NIȚĂ MARIUS VALENTIN
SECŢIA UROLOGIE
Declarații de avere și de interes
Dr. POPESCU DOINA
SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ
Declarații de avere și de interes
Dr. DRAGU MAGDALENA
SERVICIUL JUDEŢEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ
Declarații de avere și de interes
Dr. ZOICAN ADRIAN
UNITATE PRIMIRE URGENŢE - S.M.U.R.D.
Declarații de avere și de interes

ȘEFI SERVICII ȘI COMPARTIMENTE

Prenume şi nume 2019
Ec. NICOLAE ENE - ŞEF BIROU
BIROU ACHIZIŢII PUBLICE
Declarații de avere și de interes
ELENA CIOLAN - ŞEF BIROU
BIROU AUDIT PUBLIC INTERN
Declarații de avere și de interes
Ing. BOGDAN GHEORGHE MÎNTOIU - ȘEF BIROU
BIROU TEHNIC
Declarații de avere și de interes
IANCU NICOLAE - ŞEF SERVICIU
SERVICIUL ADMINISTRATIV
Declarații de avere și de interes
CRINA LUMINIŢA GÎDIUŢĂ - ŞEF SERVICIU
SERVICIUL APROVIZIONARE TRANSPORT
Declarații de avere și de interes
ELENA CRISTINA ANASTASIU - ŞEF SERVICIU
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE
Declarații de avere și de interes
SORIN PĂTRAȘCU - ŞEF SERVICIU
SERVICIUL RESURSE UMANE
Declarații de avere și de interes
BOGDAN CARÎP - ŞEF SERVICIU
SERVICIUL STATISTICĂ MEDICALĂ
Declarații de avere și de interes
© 2007 - 2020 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Toate drepturile rezervate
Termeni şi condiţii
Protecția datelor cu caracter personal

14 vizitatori online
ronin