CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

Declaraţii de avere şi de interese

Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621/02.09.2010, categoriile de persoane prevăzute de lege au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
De asemenea, se prevede obligaţia depunerii sau actualizării declaraţiilor de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.
Publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese se face de către persoana desemnată potrivit art.5 din Legea nr. 176/2010, pe pagina de Internet descentralizată a structurii respective/ a ministerului, sau la avizierul propriu, după caz, în termen de cel mult 30 de zile de la primire.
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează, potrivit legii.
  1. Ghid de completare a declaraţiilor de avere şi interese
  2. Declaraţie de avere (salvare şi completare offline)
  3. Declaraţie de interese (salvare şi completare offline)
  4. Ghid de completare a declaraţiilor de avere şi interese
  5. Ghid privind incompatibilitatile si conflictele de interese
  6. Ghiduri Agenţia Naţională de Integritate

Comitetul Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău


Nr. Prenume şi nume 2012 2013 2014 2015 2016
1.
Ec. Claudiu Constantin Damian
Manager
--Declarația de interese (24.09.2014, modificare)
Declarații de avere și interese (29.08.2014, numire în funcție)
Declarația de avere și interese (15.06.2015)Declarația de avere și interese (02.06.2016)
2.
Dr. Dragoș Porumb
Director Medical
-----
3.
Cristina Rusen
Director Financiar-Contabil
-----
4.
As. Luminiţa Turcu
Director Îngrijiri
--Declarația de avere și interese (20.10.2014, numire în funcție) Declarația de avere și interese (10.06.2015) Declarația de avere și interese (02.06.2016)
Sursa C.J. Buzău

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău


Nr. Prenume şi nume 2012 2013 2014 2015 2016
1.
Gavrilă Mihai Laurenţiu
Consiliul Județean Buzău
Declarații de avere și interese (21.12.2012) Declarații de avere și interese (14.06.2013) Declarații de avere și interese (10.06.2014) Declarații de avere și interese (12.06.2015)
Declarații de avere și interese (28.07.2015, modificată)
Declarații de avere și interese (14.06.2016)
2.
Dr. Acsinte Venera
reprezentant D.S.P.J. Buzău
Declarații de avere și interese Declarații de avere și interese Declarații de avere și interese Declarații de avere și interese -
3.
Dr. Toader Celine
reprezentant D.S.P.J. Buzău
-----
4.
Panait Eliza Mariana
consilier județean, Consiliul Județean Buzău
----Declarații de avere și interese (19.07.2016, început de mandat)
4.
Zoican Adrian
consilier judeţean, Consiliul Judeţean Buzău
--Declarația de avere și interese (15.07.2016, început de mandat)

Noutăţi

19 septembrie
Modificări medici de gardă Cardiologie
18 septembrie
Medici de gardă luna octombrie Pneumologie
18 septembrie
Modificare medic de gardă Neurologie
18 septembrie
Modificări medici de gardă U.P.U.-S.M.U.R.D.

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale
SPITAL
MATERNITATE
INFECŢIOASE
PNEUMOLOGIE, D.V.
ONCOLOGIE
BIROU INTERNĂRI
SECRETARIAT

FAX
Secretariat 0238.710989
Maternitate: 0238.711041
Achiziţii 0238.720223
UPU-SMURD 0238.720790

Manager
Director Financiar-Contabil
office@spitalulbuzau.ro

Compartiment
Relaţii cu publicul
pr@spitalulbuzau.ro
0238.720689 int. 143

Sesizări
sesizari@spitalulbuzau.ro

LOCALIZARE SPITAL

© 2007 - 2018 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Toate drepturile rezervate
Termeni şi condiţii
Protecția datelor cu caracter personal

15 vizitatori online