CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Declaraţii de avere şi de interese

Conform Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, categoriile de persoane prevăzute de lege au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
De asemenea, se prevede obligaţia depunerii sau actualizării declaraţiilor de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Cap. II - Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
Art. 6 - (1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii:

e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;

Comitetul Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Șefii Secţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Prenume şi nume 2019
Dr. Laura Nicoleta MARICUȚĂ
Compartiment A.T.I. - Obstetrică-Ginecologie
Declarații de avere și de interes
Dr. Andi-Cristian RIZOIU
Compartiment Dermato-Venerologie
Declarații de avere și de interes
Dr. Valentin COTEA
Compartiment Oftalmologie
Declarații de avere și de interes
Dr. Olimpia SANDU
Laborator Radiologie și Imagistică Medicală
Declarații de avere și de interes
Dr. Adriana PAVEL
Plecați
Declarații de avere și de interes
Dr. Victor IONIȚĂ
Secţia Anestezie și Terapie Intensivă
Declarații de avere și de interes
Dr. Bogdan Cristian MICU
Secţia Boli Infecţioase
Declarații de avere și de interes
Dr. Adrian RĂDUCAN
Secția Cardiologie
-
Dr. Marius Nicolae ANASTASIU
Secţia Chirurgie Generală
Declarații de avere și de interes
Dr. Laura DRAGOMIR
Secţia Chirurgie Ortopedie - Infantilă
Declarații de avere și de interes
Dr. Alexandru George VARGA
Secţia Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
Declarații de avere și de interes
Dr. Ecaterina ZOICAN
Secţia Diabet Zaharat, Nutriţie și Boli Metabolice
Declarații de avere și de interes
Dr. Alina ZAMFIR
Secţia Medicină Internă
-
Dr. Silvia CEMURTAN
Secţia Neonatologie
-
Dr. Alina DIACENCO
Secţia Neurologie
Declarații de avere și de interes
Dr. Claudiu ȘERBĂNOIU
Secţia Obstetrică Ginecologie I
Declarații de avere și de interes
Dr. Mario Corneliu CONSTANTINESCU
Secţia Obstetrică Ginecologie II
Declarații de avere și de interes
Dr. Raluca Alexandra STAN-ENE
Secţia Oncologie Medicală
-
Dr. George VULPE
Secţia Ortopedie și Traumatologie
Declarații de avere și de interes
Dr. Vasilica BÂLDEA
Secţia Otorinolaringologie
Declarații de avere și de interes
Dr. Gina Alina ANICA
Secţia Pediatrie
Declarații de avere și de interes
Dr. Nicoleta BÎRCĂ
Secţia Pneumologie
Declarații de avere și de interes
Dr. Marius Valentin NIȚĂ
Secţia Urologie
Declarații de avere și de interes
Dr. Doina POPESCU
Serviciul Anatomie Patologică
Declarații de avere și de interes
Dr. Magdalena DRAGU
Serviciul Judeţean de Medicină Legală
Declarații de avere și de interes
Dr. Adrian ZOICAN
Unitate Primire Urgenţe - S.M.U.R.D.
Declarații de avere și de interes

ȘEFI SERVICII ȘI COMPARTIMENTE

Prenume şi nume 2019

NICOLAE ENE - 9

Birou Achiziţii Publice
Declarații de avere și de interes

ELENA CIOLAN - 9

Birou Audit Public Intern
Declarații de avere și de interes

BOGDAN GHEORGHE MÎNTOIU - 9

Birou Tehnic
Declarații de avere și de interes

NICOLAE IANCU - 7

Serviciul Administrativ
Declarații de avere și de interes

CRINA LUMINIŢA GÎDIUŢĂ - 7

Serviciul Aprovizionare Transport
Declarații de avere și de interes

ELENA CRISTINA ANASTASIU - 7

Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale
Declarații de avere și de interes

SORIN PĂTRAȘCU - 7

Serviciul Resurse Umane
Declarații de avere și de interes

BOGDAN CARÎP - 7

Serviciul Statistică Medicală
Declarații de avere și de interes