CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Declaraţii de avere şi de interese

Conform Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, categoriile de persoane prevăzute de lege au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
De asemenea, se prevede obligaţia depunerii sau actualizării declaraţiilor de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Cap. II - Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
Art. 6 - (1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii:

e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;

Comitetul Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Șefii Secţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Prenume şi nume 2019

Dr. MARICUȚĂ LAURA NICOLETA

Compartiment A.T.I. - Obstetrică-Ginecologie
Declarații de avere și de interes

Dr. RIZOIU ANDI-CRISTIAN

Compartiment Dermato-Venerologie
Declarații de avere și de interes

Dr. COTEA VALENTIN

Compartiment Oftalmologie
Declarații de avere și de interes

Dr. SANDU OLIMPIA

Laborator Radiologie și Imagistică Medicală
Declarații de avere și de interes

Dr. IONIȚĂ VICTOR

Secţia Anestezie și Terapie Intensivă
Declarații de avere și de interes

Dr. MICU BOGDAN CRISTIAN

Secţia Boli Infecţioase
Declarații de avere și de interes

Dr. RĂDUCAN ADRIAN

Secția Cardiologie
-

Dr. ANASTASIU  MARIUS NICOLAE

Secţia Chirurgie Generală
Declarații de avere și de interes

Dr. DRAGOMIR LAURA

Secţia Chirurgie Ortopedie - Infantilă
Declarații de avere și de interes

Dr. VARGA ALEXANDRU GEORGE

Secţia Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă
Declarații de avere și de interes

Dr. ZOICAN ECATERINA

Secţia Diabet Zaharat, Nutriţie și Boli Metabolice
Declarații de avere și de interes

Dr. MIHALCEA ELENA

Secţia Medicină Internă
Declarații de avere și de interes

Dr. BOBE MĂDĂLIN NICOLAE

Secţia Neonatologie
Declarații de avere și de interes

Dr. DIACENCO ALINA

Secţia Neurologie
Declarații de avere și de interes

Dr. ȘERBĂNOIU CLAUDIU

Secţia Obstetrică Ginecologie I
Declarații de avere și de interes

Dr. CONSTANTINESCU MARIO CORNELIU

Secţia Obstetrică Ginecologie II
Declarații de avere și de interes

Dr. PAVEL ADRIANA

Secţia Oncologie Medicală
Declarații de avere și de interes

Dr. VULPE GEORGE

Secţia Ortopedie și Traumatologie
Declarații de avere și de interes

Dr. BÂLDEA VASILICA

Secţia Otorinolaringologie
Declarații de avere și de interes

Dr. ANICA GINA ALINA

Secţia Pediatrie
Declarații de avere și de interes

Dr. BÎRCĂ NICOLETA

Secţia Pneumologie
Declarații de avere și de interes

Dr. NIȚĂ MARIUS VALENTIN

Secţia Urologie
Declarații de avere și de interes

Dr. POPESCU DOINA

Serviciul Anatomie Patologică
Declarații de avere și de interes

Dr. DRAGU MAGDALENA

Serviciul Judeţean de Medicină Legală
Declarații de avere și de interes

Dr. ZOICAN ADRIAN

Unitate Primire Urgenţe - S.M.U.R.D.
Declarații de avere și de interes

ȘEFI SERVICII ȘI COMPARTIMENTE

Prenume şi nume 2019

Ec. NICOLAE ENE - ŞEF BIROU

Birou Achiziţii Publice
Declarații de avere și de interes

ELENA CIOLAN - ŞEF BIROU

Birou Audit Public Intern
Declarații de avere și de interes

Ing. BOGDAN GHEORGHE MÎNTOIU - ȘEF BIROU

Birou Tehnic
Declarații de avere și de interes

IANCU NICOLAE - ŞEF SERVICIU

Serviciul Administrativ
Declarații de avere și de interes

CRINA LUMINIŢA GÎDIUŢĂ - ŞEF SERVICIU

Serviciul Aprovizionare Transport
Declarații de avere și de interes

ELENA CRISTINA ANASTASIU - ŞEF SERVICIU

Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale
Declarații de avere și de interes

SORIN PĂTRAȘCU - ŞEF SERVICIU

Serviciul Resurse Umane
Declarații de avere și de interes

BOGDAN CARÎP - ŞEF SERVICIU

Serviciul Statistică Medicală
Declarații de avere și de interes