CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

Condiții de internare în spital
în afara urgențelor, bolilor infecto-contagioase

BIROU INTERNĂRI

 

Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:

 • spitalizare continuă;
 • spitalizare de zi.

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

 • urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;
 • nașterea
 • boli cu potențial endemic care necesită izolare
 • alte situații bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul șef de secție (tratament bolnavi psihici prevazut la art. 105, 114, 131 Cod Penal și bolnavi care necesită asistență medicală de lungă durată - ani)
 • diagnosticul și tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii;

ACTE NECESARE LA INTERNAREA CONTINUĂ - prin biroul de internări

 1. Bilet de trimitere
  • de la medicul specialist din Ambulatoriul de Specialitate
  • de la medicul de familie
 2. B.I. sau C.I.;
 3. Dovada calității de asigurat
  • Angajați:
   - Cardul de sănătate și Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile Concediu medical pe ultimele 12 luni
  • Pensionari:
   - Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie) + Card de sănătate
  • Copii: Certificatul de naștere copie sau original sau CI la cei peste 14 ani
  • Șomeri:
   - Adeverința de șomaj sau xerocopie după carnetul de șomaj + Card de sănătate asigurat
  • Persoane fără venit:
   - Adeverința eliberată de  Casa de Asigurări de Sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat sau Cardul de sănătate
 4. Investigații de laborator recente (analize sânge, radiografii, echo etc)
 5. Medicația personală pentru orice afecțiune cronică (diabet, hepatita cronice etc.), în afara celei pentru care se solicită internarea.

PENTRU INTERNĂRILE DE ZI:
- aceleași documente de mai sus.

Internările de zi nu pot fi urgență !

 

PROGRAMARE INTERNARE

Internările se fac în funcție de locurile  disponibile, de luni până vineri între orele 800-1400 cu programare telefonică la numarul:

Exterioare

Maternitate: 0238.720.282

Cabinet
interior
Cabinet Obstetrică-Ginecologie 51

Oncologie: 0238.720.794

 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere !

© 2007 - 2020 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Toate drepturile rezervate
Termeni şi condiţii
Protecția datelor cu caracter personal

10 vizitatori online
ronin