CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

Concursuri posturi medici și farmaciști

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 869*) din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiiior de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fărd paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef in unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:
Viața Medicală nr. 16/22 aprilie 2022
Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile ORDIN nr. 869*) din 9 iulie 2015 cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Compartiment Terapie intensivă Coronarieni;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neurologie la Secţia Neurologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neonatologie la Secţia Neonatologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Secţia Oncologie medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laborator Radiologie şi imagistică medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Cabinet Oncologie;
 • 2 posturi vacant cu normă întreagă de medic confirmat în specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice la Cabinet Diabet, nutriţie şi boli metabolice;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină generală cu drept de liberă practică, competenţă/atestat în medicină de urgenţă la UPU-SMURD;
 • 7 posturi vacante cu pormă întreagă de medic confirmat în specialitatea medicină de urgenţă la UPU- SMURD.
Viața Medicală nr. 8/25 februarie 2022
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la Concurs în conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 869*) din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, set' de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef in unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Compartiment Terapie intensivă Coronarieni;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neurologie la Secţia Neurologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia A.T.I.;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neonatologie la Secţia Neonatologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Secţia Oncologie medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea radiologie și imagistică medicală la Laborator Radiologie şi imagistică medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Cabinet Oncologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină generală cu drept de liberă practică, competentă/ atestat in medicină de urgenţă la UPU-SMURD;

Rezultatul validării concursului organizat în data de 19.04.2022 pentru ocuparea postului vacant cu normă întreagă de medic specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția ATI
Concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant cu normă întreagă de medic specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia A.T.I. publicat în săptămânalul „Viaţa Medicală" nr. 8/25.02.2022 va avea loc în data de 19.04.2022, ora 09:00 la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Str. Stadionului, nr. 7.
Situația privind dosarele de concurs depuse la concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant de medic republicat în săptămânalul „Viaţa Medicală" nr. 8/25.02.2022
Viața Medicală nr. 1/7 ianuarie 2022
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice la Cabinet Diabet, nutriţie şi boli metabolice;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea dermatovenerologie la Compartiment Dermatovenerologie;
 • 6 posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgenţă la UPU-SMURD;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea medicină de urgenţă la UPU-SMURD;
 • 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ortopedie şi traumatologie la Secţia Ortopedie şi traumatologie.

Rezultatul validării concursului organizat în data de 14.03.2022 pentru ocuparea postului vacant cu normă întreagă de medic specialist specialitatea ortopedie și traumatologie la Secţia Ortopedie-Traumatologie
Rezultatul validării concursului organizat în perioada 21-22.02.2022 pentru ocuparea postului vacant cu normă întreagă de medic specialist specialitatea dermato-venerologie la Compartiment Dermato-Venerologie
Concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea dermato-venerologie la Compartiment Dermato-venerologie va avea loc la sediul Spitalului Clinic Colentina București, str. Ștefan cel Mare, nr. 19-21, Sector 3
Concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist specialitatea ortopedie şi traumatologie la Secţia Ortopedie şi traumatologie se va desfăşura la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie 1, Calea Floreasca, nr. 8, Sector 1
 • Situația privind dosarele de concurs depuse la concursul/examenul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor vacante de medic specialist/primar publicate în săptămânalul „Viaţa Medicală" nr. 1/07.01.2022
Viața medicală nr. 49/10 decembrie 2021
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic in specialitatea cardiologie la Compartiment Terapie intensivă Coronarieni;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea neurologie la Secţia Neurologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea boli infecţioase la Serviciul de supraveghere prevenire şi limitare a infecţiiior asociate asistenţei medicale(SPIAM);
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia A.T.I.;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie;
 • 2 posturi cu normă intreagă de medic in specialitatea neonatologie la Sectia Neonatoiogie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Sectia Oncologie medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea radiologie Laborator Radiologie şi imagistică medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea oncologie medicală la Oncologie;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea diabet, nutriție, boli metabolice la Cabinet Diabet, nutriţie şi boli metabolice;
 • 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea medicină generală cu drept de liberă practică, competență/atestat în medicină de urgenţă la UPU-SMURD.
Sus