CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

ANUNȚURI CONCURS MANAGEMENT

În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare - Titlul VII – Spitalele, Cap. III - Conducerea spitalelor - Art. 181 – ”(1) În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri. (2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.”
  • Ordinului nr. 284*) din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice - Art. 2 – ”(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului pentru fiecare post în parte.

 

ANUNŢ privind inscrierile candidaţilor pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - DIRECTOR MEDICAL
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău anunţă următoarele:

 

ANUNŢ privind înscrierile candidaţilor pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Spitalul Judeţean de Urgenţă. Buzău anunţă următoarele:

 

ANUNŢ privind înscrierile candidaţilor pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău anunţă următoarele:
© 2007 - 2020 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Toate drepturile rezervate
Termeni şi condiţii
Protecția datelor cu caracter personal

5 vizitatori online