CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

ANUNȚURI CONCURS MANAGEMENT

26 februarie 2020

În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare - Titlul VII – Spitalele, Cap. III - Conducerea spitalelor - Art. 181 – „(1) În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri. (2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.”
  • Ordinului nr. 284*) din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice - Art. 2 – ”(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului pentru fiecare post în parte.

ANUNȚ
privind amânarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director al S.J.U. Buzău

Având în vedere:

  • Referatul nr. 6159/12.03.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane și salarizare prin care solicită amânarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director al S.J.U. Buzău,
  • Aprobarea Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău

până la data de 30.04.2020 se amână concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director al S.J.U. Buzău.

 

Întocmit,
Șef Serviciul Resurse Umane și salarizare

22 august 2019

În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 95 Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare - Titlul VII – Spitalele, Cap. III - Conducerea spitalelor - Art. 181 – ”(1) În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri. (2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.”
  • Ordinului nr. 284*) din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice - Art. 2 – ”(1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului pentru fiecare post în parte.

 

ANUNŢ privind inscrierile candidaţilor pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - DIRECTOR MEDICAL
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău anunţă următoarele:

 

ANUNŢ privind înscrierile candidaţilor pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Spitalul Judeţean de Urgenţă. Buzău anunţă următoarele:

 

ANUNŢ privind înscrierile candidaţilor pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director - DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău anunţă următoarele: