CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU

Concursuri posturi medici și farmaciști 2018

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs în anul 2018, în conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 869*) din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiiior de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fărd paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef in unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare în 2018, următoarele posturi:
Viața medicală nr. 51-52/21 decembrie 2018
  REPUBLICARE - SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecţioase la Secţia Boli infecţioase;
 • două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secţia Neonatologie;
 • două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Pârscov;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ORL la Cabinetul de ORL din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Pârscov;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secţia Medicină internă - Compartiment Gastroenterologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină fizică şi de reabilitare la Cabinetul de Recuperare, medicină fizică şi balneologie din cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgenţă la UPU-SMURD;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la UPU-SMURD.
Viața medicală nr. 42/19 octombrie 2018
  REPUBLICARE - Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 cu completările și modificările ulterioare următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI - Obstetrică-Ginecologie;
 • două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecţioase la Secţia Boli infecţioase;
 • două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secţia Neonatologie;
 • două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Pârscov;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ORL la Cabinetul de ORL din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Pârscov;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie pediatrică Ia Secţia Chirurgie şi ortopedie infantilă;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină fizică şi de reabilitare la Cabinetul de Recuperare, medicină fizică şi balneologie din Ambulatoriul integrat al spitalului;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgenţă la UPU-SMURD;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la UPU-SMURD.
Viața medicală nr. 42/19 octombrie 2018
  Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 cu completările și modificările ulterioare următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă la Secţia Medicină internă - Compartimentul Gastroenterologie;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Secţia Urologie.
Viața medicală nr. 32/10 august 2018

Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs un post de medic rezident ultimul an specialitatea Oncologie medicală la Secția Oncologie medicală, publicat în Viața Medicală nr. 32 din 10 august 2018

Viața medicală nr. 20/18 mai 2018
  Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 cu completările și modificările ulterioare următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Secţia Neonatologie;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie pediatrică la Secţia Chirurgie şi ortopedie infantilă
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecţioase la Secţia Boli infecţioase;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la UPU-SMURD.
Viața medicală nr. 20/18 mai 2018
  REPUBLICARE - Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 cu completările și modificările ulterioare următoarele posturi:
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secţia Medicină internă - Compartimentul Gastroenterologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie din Centrul de Sănătate Multifuncţional Pârscov;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secţia Cardiologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI - Obstetrică-Ginecologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secţia Neonatologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Recuperare, medicină fizică şi balneologie la Cabinetul de Recuperare, medicină fizică şi balneologie din Ambulatoriu;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecţioase la Secţia Boli infecţioase;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgenţă la UPU-SMURD.
Spitalul Județean de Urgență Buzău organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 cu modificări și completări pentru ocuparea pe durată determinată a următoarelor posturi vacante de medici:
 • un post de medic specialist specialitatea medicină internă
  la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pârscov - Cabinet Medicină internă
 • un post de medic specialist specialitatea pediatrie
  la Centrul de Sănătate Multifuncţional Pârscov - Cabinet Pediatrie
 • Cabinet Obstetrică-Ginecologie
  • un post de medic specialitatea obstetrică - ginertologie
 • Cabinet Medicină internă
  • un post de medic specialitatea medicină internă
 • Cabinet Chirurgie generală
  • un post de medic specialitatea chirurgie generală
 • Cabinet Pediatrie
  • un post de medic specialitatea pediatrie
Sus