CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 

Cardul european de sănătate

 

 

Ce este cardul european de asigurat?

Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 6 luni) în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală.

 

Cine îl poate deține?

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

 

Ce drepturi conferă?

Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.

Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare.

 

Cât costă?

Începând cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

 

Cât timp e valabil?

Cardul este valabil 6 luni de la data eliberării. Cu maxim o lună înainte de expirarea lui, se poate obține unul nou urmând procedura normală.

 

Care este procedura de obținere?


  1. Completați și semnați cererea de eliberare a cardului european de asigurat (descărcațio modelul mai jos).
  2. Atașați copie BI/CI

Pentru salariați, la adeverința de salariat se anexează documentele care atestă plata contribuției de sănătate pe ultimii 5 ani (copie după cartea de muncă, chitanțe de plată, documente care atestă faptul că au facut parte din categorii de asigurați exceptate de la plata contribuției, respectiv, cu plata contribuției din alte surse).

Pentru persoanele nesalariate, verifcarea calității de asigurat de face de către personalul de specialitate al CAS Buzău

Pentru copii minori, se atașează copia certificatului de naștere/CI, iar la cererea făcută în numele copilului se atașează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea.

  1. Depui cererea + documentele la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Buzău din Str. Crizantemelor, nr. 18, Buzău, după programul de lucru cu publicul de aici: Relații publice.
  2. Cardul vă va fi eliberat în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor de mai sus.

  3. În cazul în care a fost obținut un card CEASS, dovada calității de asigurat se face de la data obținerii cardului precedent și până în prezent.

 

NOTĂ

În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana împuternicită de către acesta va prezenta următoarele documente:

  • copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 și mutația dacă este cazul) a/al persoanei împuternicite

    sau

  • copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 și mutația) a/al beneficiarului direct
  • Procura notarială sau, în cazul salariaților, delegație din partea angajatorului

 

Ce facem dacă pierdem CEASS?

În situația în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru UE/SEE/Elveția și, din diferite motive, nu se mai află în posesia cardului european de sănătate (a fost distrus sau i-a fost furat), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poștă, fax, e-mail) și să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurari sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menționată în termen de 24 ore.

Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleași drepturi ca și cardul european de sănătate.

 

Fișiere atașate

 

Linkuri utile

Noutăţi

19 septembrie
Modificări medici de gardă Cardiologie
18 septembrie
Medici de gardă luna octombrie Pneumologie
18 septembrie
Modificare medic de gardă Neurologie
18 septembrie
Modificări medici de gardă U.P.U.-S.M.U.R.D.

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale
SPITAL
MATERNITATE
INFECŢIOASE
PNEUMOLOGIE, D.V.
ONCOLOGIE
BIROU INTERNĂRI
SECRETARIAT

FAX
Secretariat 0238.710989
Maternitate: 0238.711041
Achiziţii 0238.720223
UPU-SMURD 0238.720790

Manager
Director Financiar-Contabil
office@spitalulbuzau.ro

Compartiment
Relaţii cu publicul
pr@spitalulbuzau.ro
0238.720689 int. 143

Sesizări
sesizari@spitalulbuzau.ro

LOCALIZARE SPITAL

© 2007 - 2018 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Toate drepturile rezervate
Termeni şi condiţii
Protecția datelor cu caracter personal

20 vizitatori online