CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU

Dispensar TBC Pogoanele din Pogoanele

Program personal medical

ASISTENT As. Matei Silviu 700-1500 de luni până vineri
Cabinetul de TBC Pogoanele nu este în contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău.
Sus