CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 
A A A

TEMATICI ȘI BIBLIOGRAFII

Bibliografia pentru ocuparea posturilor vacante de Șef Serviciu Resurse umane și salarizare

 • Legea 53/2003 - Codul Muncii republicat şi actualizat;
 • Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare (Titlul VII - SPITALELE );
 • Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază;
 • Hotărârea nr. 250 din 8 mai 1992 actualizată privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;
 • Ordonanţa de urgență nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate actualizată;
 • Ordin nr. 60 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • HGR nr. 286/2011 cu modificări și completări pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordin MS nr. 869/ 2015 cu modificări și completări pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcţiilor de șef de secţie, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist șef în unitățile sanitare publice cu paturi;
 • O.U.G. nr. 96/ 2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;
 • Ordonanţa nr. 18/2009 actualizată privind organizarea și finanţarea rezidențiatului;
 • Ordonața de Urgență nr. 111/2010 cu modificări și completări privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • Ordinul Ministerului Muncii nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de muncă (CMI) cu modificări și completări;
 • Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaţilor actualizat;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice actualizată;
 • Ordin MS. nr 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcţii, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cap. III secţiunea I și VII.

Noutăţi

17 august 2018
Medici de gardă luna septembrie Pneumologie
16 august 2018
Medici de gardă luna septembrie Chirurgie generală
14 august 2018
Modificări medici de gardă U.P.U.-S.M.U.R.D.

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale
SPITAL
MATERNITATE
INFECŢIOASE
PNEUMOLOGIE, D.V.
ONCOLOGIE
BIROU INTERNĂRI
SECRETARIAT

FAX
Secretariat 0238.710989
Maternitate: 0238.711041
Achiziţii 0238.720223
UPU-SMURD 0238.720790

Manager
Director Financiar-Contabil
office@spitalulbuzau.ro

Compartiment
Relaţii cu publicul
pr@spitalulbuzau.ro
0238.720689 int. 143

Sesizări
sesizari@spitalulbuzau.ro

LOCALIZARE SPITAL

© 2007 - 2018 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Toate drepturile rezervate.
Termeni şi condiţii
Protecția datelor cu caracter personal

5 vizitatori online