CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 
A A A

Protecția Datelor Personale

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și a legii nr. 46/2003, legea drepturilor pecientului, Spitalul Județean de Urgență Buzău are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este asigurarea protecției sociale prin servicii de sănătate, asigurarea funcționării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru funcționarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Spitalul Județean de Urgență Buzău și sunt comunicate altor destinatari (CNAS, parteneri contractuali ai Spitalului Județean de Urgență Buzău, alte Case Județene de Asigurări de Sănătate), în condițiile legii.

Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare CAS pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale legate de proprii angajați. Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea înregistrării unui dosar de angajare.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

În vederea creșterii eficienței sistemului de pază și pentru asigurarea securității persoanelor și a spațiului public, Spitalul Județean de Urgență Buzău a instalat un sistem de supraveghere video interior și exterior, prelucrând astfel imaginile tuturor persoanelor care intră în incinta instituției. Imaginile înregistrate sunt stocate și comunicate numai Poliției în caz de evenimente flagrante și a cercetării judiciare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă datată și semnată la registratura Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

Observație

*Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

* Spitalul Județean de Urgență Buzău a fost înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal la nr. 5805

Noutăţi

25 mai 2018
Medici de gardă luna iunie Medicală
23 mai 2018
Medici de gardă luna iunie Oto-Rino-Laringologie
23 mai 2018
Medici de gardă luna iunie Pediatrie

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale
SPITAL
MATERNITATE
INFECŢIOASE
PNEUMOLOGIE, D.V.
ONCOLOGIE
BIROU INTERNĂRI
SECRETARIAT

FAX
Secretariat 0238.710989
Maternitate: 0238.711041
Achiziţii 0238.720223
UPU-SMURD 0238.720790

Manager
Director Financiar-Contabil
office@spitalulbuzau.ro

Compartiment
Relaţii cu publicul
pr@spitalulbuzau.ro
0238.720689 int. 143

Sesizări
sesizari@spitalulbuzau.ro

LOCALIZARE SPITAL

© 2007 - 2018 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.
Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii

6 vizitatori online