CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 
A A A

PLANUL DE MANAGEMENT AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU
PERIOADA 2016-2018

PRIORITĂȚI MANAGERIALE

Managementul actual al spitalului, urmărește în primul rând interesul public și este îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante pentru un număr cât mai mare de pacienți care necesită asistența medicală și se adresează spitalului. Prioritățile avute în vedere sunt cele legate de:
  • Orientarea către pacienți prin creșterea încrederii în serviciile medicale, precum și prin dezvoltarea permanentă a gamei de servicii în concordanță cu nevoile populației deservite.
  • Demonstrarea calității serviciilor prin angajamentul personalului, prin creșterea gradului de integritate profesională, a competenței, instruirii și experienței.
  • Satisfacerea cerințelor tuturor părților interesate, începând cu pacientul, cât și personalul angajat și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității.
Activitatea desfășurată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău are ca obiectiv principal satisfacerea maximă a cerințelor și așteptărilor pacienților și aparținătorilor acestora. În acest scop conducerea a dispus implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității prin Sistemul pentru certificare ISO 9001 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău.
Astfel se depun toate eforturile pentru a fi la înălțimea așteptărilor pacienților, astfel încât spitalul să contribuie în mod major la creșterea calității vieții pacienților și a familiilor acestora.
În cadrul sistemului de management al calității, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează:
  • să comunice angajaților orientarea către pacienți/clienți și a importanței respectării cerințelor legale și de reglementare;
  • să stabilească politica și să asigure identificarea obiectivelor calității la nivelul structurilor din cadrul spitalului;
  • să conducă analizele managementului;
  • să asigure disponibilitatea resurselor necesare îmbunatățirii calității serviciilor medicale și nemedicale;
  • să asigure disponibilitatea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite;
  • să asigure conlucrarea tuturor angajaților pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite;
  • să satisfacă cerințele tuturor părților interesate, începând cu pacientul cât și cu personalul angajat și să îmbunătățească continuu eficacitatea sistemului de management al calității.

Noutăţi

20 aprilie 2018
Medici de gardă luna mai Pneumologie
20 aprilie 2018
Modificare medic de gardă O.R.L.
18 aprilie 2018
Modificări medici de gardă Pediatrie

Contact

Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

URGENŢE: 112

Centrale
SPITAL
MATERNITATE
INFECŢIOASE
PNEUMOLOGIE, D.V.
ONCOLOGIE
BIROU INTERNĂRI
SECRETARIAT

FAX
Secretariat 0238.710989
Maternitate: 0238.711041
Achiziţii 0238.720223
UPU-SMURD 0238.720790

Manager
Director Financiar-Contabil
office@spitalulbuzau.ro

Compartiment
Relaţii cu publicul
pr@spitalulbuzau.ro
0238.720689 int. 143

Sesizări
sesizari@spitalulbuzau.ro

LOCALIZARE SPITAL

© 2007 - 2018 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.
Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii

6 vizitatori online