CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU
 
A A A

TEMATICI ȘI BIBLIOGRAFII

  Bibliografia pentru ocuparea unui post de Șef Serviciu Resurse umane și salarizare

  • Legea 53/2003 - Codul Muncii republicat şi actualizat;
  • Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare (Titlul VII - SPITALELE );
  • Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
  • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază;
  • Hotărârea nr. 250 din 8 mai 1992 actualizată privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;
  • Ordonanţa de urgență nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate actualizată;
  • Ordin nr. 60 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
  • HGR nr. 286/2011 cu modificări și completări pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
  • Ordin MS nr. 869/ 2015 cu modificări și completări pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcţiilor de șef de secţie, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist șef în unitățile sanitare publice cu paturi;
  • O.U.G. nr. 96/ 2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;
  • Ordonanţa nr. 18/2009 actualizată privind organizarea și finanţarea rezidențiatului;
  • Ordonața de Urgență nr. 111/2010 cu modificări și completări privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
  • Ordinul Ministerului Muncii nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de muncă (CMI) cu modificări și completări;
  • Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaţilor actualizat;
  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice actualizată;
  • Ordin MS. nr 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcţii, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
  • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cap. III secţiunea I și VII.

  Noutăţi

  21 februarie 2018
  Medici de gardă luna martie Pneumologie
  20 februarie 2018
  Medici de gardă luna martie Chirurgie generală
  19 februarie 2018
  Modificare medic de gardă Neurologie
  16 februarie 2018
  Modificări medici de gardă Cardiologie

  Contact

  Str. Stadionului, nr. 7, 120140, Buzău, România.

  URGENŢE: 112

  Centrale
  SPITAL
  MATERNITATE
  INFECŢIOASE
  PNEUMOLOGIE, D.V.
  ONCOLOGIE
  SECRETARIAT

  FAX
  Secretariat 0238.710989
  Maternitate: 0238.711041
  Achiziţii 0238.720223
  UPU-SMURD 0238.720790

  Manager
  Director Financiar-Contabil
  office@spitalulbuzau.ro

  Compartiment
  Relaţii cu publicul
  pr@spitalulbuzau.ro
  0238.720689 int. 143

  Sesizări
  sesizari@spitalulbuzau.ro

  LOCALIZARE SPITAL

  © 2007 - 2018 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.
  Toate drepturile rezervate. Termeni şi condiţii

  16 vizitatori online